Zowat alle automerken stelden hun interessantste modellen voor de fleetmarkt voor, waaronder niet weinig premières tot zelfs avant-premières als kers op de taart. Er was een overvloed aan wagens met alternatieve aandrijftechnieken: elektrisch, CNG, hybride, plug-in hybride tot en met waterstof. Testrijden kon ook met een brede waaier fietsen: stadsfietsen, racefietsen en uiteraard tal van elektrische fietsen en high speed bikes.

Leerrijke expertlezingen

‘De toekomst is mobiel’ ging in op de vele uitdagingen waar de fleet manager, een begrip dat inmiddels is verruimd tot mobility manager, vandaag mee te maken heeft. De uitstootmeting volgens de WLTP-norm en de fiscale gevolgen daarvan werden uitgediept, evenals de nieuwe autofiscaliteit die ons opwacht in 2020 en zowel impact zal hebben voor de werkgever als de werknemer. De aanbeveling luidt: maatwerk volgens de individuele mobiliteitsbehoeften van elke werknemer, keuzes maken op basis van de reële kosten (TCO) en het aantal gereden autokilometers beperken door thuiswerk en het gebruik van de fiets en/of openbaar vervoer.

‘KBC Move Smart’ is een nieuwe softwareondersteuning gericht op het digitaal ontzorgen van zowel de mobility manager als de gebruiker, die afstand neemt van het denken in losse mobiliteitscomponenten, maar ze verbindt tot een flexibel en geïntegreerd geheel. ‘KBC Move Smart’ komt perfect tegemoet aan de noden van het professioneel beheer van een mobiliteitsbudget en zal stapsgewijs groeien om in te spelen op de mobiliteitsbehoeften van morgen.

Het enorme succes van fietsleasing en de fiets als alternatief voor het woon/werkverkeer, maken aandacht voor veilig fietsverkeer noodzakelijk. De sessie ‘Veilig de weg op met de (elektrische) fiets’ belichtte een hele reeks interessante aspecten zoals de wettelijke uitrusting van fiets en fietser, veel voorkomende risico’s onderweg en de niet te veronachtzamen nuances in het verkeersreglement voor gebruikers van high speed bikes.