Het doel van het Brussels Gewest is duidelijk: tegen 2030 moet er 25 procent minder autoverkeer op het grondgebied rijden. Daar zet het grote middelen voor in, zoals ontlastingsparkings in de rand van de stad, een snelheidsbeperking van 30 km/u in het centrum vanaf 1 januari en de invoering van de beruchte kilometerheffing. Dat dit laatste punt veel inkt doet vloeien, is nog zacht uitgedrukt.  

Op basis van een aantal parameters (het uur waarop je rijdt, het aantal gereden kilometers en het vermogen van de wagen) zou de belasting kunnen oplopen tot 800 euro per jaar voor een compacte auto die elke dag in Brussel rijdt. Als het om een model met veel meer vermogen gaat, kan dat bedrag zelfs boven de 4 cijfers gaan, zo blijkt uit de simulatie van het Gewest.  

Integratie van leasingvoertuigen  

Vandaag volgen voertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij de Brusselse regels inzake BIV en verkeersbelasting. De vraag stelt zich hoe dit zal geïntegreerd worden in het nieuwe systeem zonder dat dit al te complex wordt. Het is nog wachten op een definitieve formule.   

Smartmove zou in 2022 al in voege treden maar botst langs alle kanten op veel weerstand. Sociaaleconomische spelers, de Federale regering, de twee andere Gewesten van het land en de autofederaties (Febiac, Renta en Traxio) zijn niet te spreken over de unilaterale en discriminerende maatregel. Hoe verklaar je dat een pendelaar die uit een ander Gewest komt niet alleen deze kilometerheffing moet betalen, maar ook de andere autobelastingen in zijn eigen Gewest? We voelen aan onze ellebogen dat over de kwestie nog flink wat zal worden gebakkeleid…