In het 21 juli akkoord werden enkele maatregelen voorzien met betrekking tot een duurzamere ontwikkeling van onze economie. Eén element betreft de kilometerheffing voor personenwagens in Vlaanderen.  Reeds in 2009 werden door toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits diverse studies en proefprojecten besteld zonder dat deze uitmondden op concrete wetgevende initiatieven. Uit die studies blijkt dat een slimme kilometerheffing een belangrijk onderdeel vormt van de oplossing tegen het permanente verkeersinfarct in en rond een aantal grote Vlaamse steden en het noordelijke gedeelte van de Brusselse Ring. De Vlaamse regering stelt een wettelijk kader in het vooruitzicht rond de zogenoemde “budgetneutrale slimme kilometerheffing”. Minister van Mobiliteit Ben Weyts benadrukte wel dat het voorlopig enkel een politiek engagement betreft dat door de volgende regering en deze erna concreter moet worden uitgewerkt. Het is alom bekend dat een kilometerheffing voor personenwagens bij de bevolking als onpopulair wordt ervaren. Vele politici interpreteren dit met stemmenverlies. Nochtans is de maatregel vandaag meer dan noodzakelijk. De zoektocht naar de beste technologie kan wel worden gestart. Een realisatie wordt echter niet vóór 2023 verwacht.