Het idee is niet zo nieuw. Eigenlijk is het zelfs een doorslagje van eerdere wetsvoorstellen van bepaalde Vlaamse partijen begin dit jaar om de brandstof voor bedrijfswagens te verminderen tot wanneer geen fiscaal voordeel meer wordt toegekend aan modellen die geen nuluitstoot hebben.

De zakenkrant L’Echo kreeg de informatie in handen. De koninklijke informateur plant ook een hervorming van de wetgeving rond bedrijfswagens in de werknota’s die hij heeft overgemaakt aan de partijen die rond de onderhandelingstafel zitten voor de vorming van een nieuwe federale regering. Deze nota voorziet dat tegen 2023 of 2024 enkel nog uitstootvrije auto’s aanspraak zouden kunnen maken op het fiscale gunstregime dat bedrijfswagens vandaag genieten.

Om tot dat punt te komen denkt de koninklijke informateur aan een geleidelijk scenario waarin tot het eind van deze legislatuur leasingcontracten eerst zouden worden beperkt tot de minst vervuilende auto’s. We weten echter nog niet wat het CO2-plafond zou zijn dat zou worden opgelegd.

Aangezien op onze wegen 650.000 bedrijfswagens rondrijden is het duidelijk dat deze maatregel tot gevolg zal hebben dat de gemiddelde CO2-uitstoot van ons wagenpark ingrijpend zal dalen en dat de inschrijvingscijfers van zuiver elektrische auto’s zullen stijgen. De massale komst van nieuwe puur elektrische modellen die voor de komende maanden zijn aangekondigd zou het mogelijk maken om dit engagement te halen. Maar ook de laadinfrastructuur zal moeten worden aangepast en het gedrag van bedrijfswagenrijders zal eveneens moeten evolueren.

De nota van Magnette voorziet ook een opwaardering van het mobiliteitsbudget om alternatieven voor de individuele bedrijfswagen nog meer te stimuleren.

Deze nota is vandaag niet meer dan een project en moet nog worden geanalyseerd door de 10 partijen die rond de tafel zitten, maar het is wel iets om in de gaten te houden…