Met 17 jaar ervaring in de Luxemburgse leasingsector krijgt de 39-jarige Laurent Gouverneur de opdracht om het aanbod er te laten evolueren en er het accent te leggen op de inhoud ten dienste van Fleet & Mobility Managers. Hij moet er bovendien over waken een maximale toegevoegde waarde aan te reiken voor alle professionals uit de fleetsector.

Een nieuwe wind

Uiteraard kan de bijzonder enthousiaste Laurent Gouverneur, die barst van de ideeën om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, hiervoor rekenen op de uitgebouwde competenties van de volledige MMM Business Media-structuur:

“Ik wil mijn ervaring en passie graag inzetten om het platform op basis van 3 prioriteiten te laten evolueren:

  • uitbouwen van een gloednieuw aanbod dat inzet op de inhoud en dat ten dienste staat van de Fleet / Mobility Managers
  • uitgebreidere integratie van de mobiliteit en de nieuwe trends
  • de evenementen laten evolueren en nieuwe formats aanreiken om een grotere meerwaarde te kunnen bieden voor de verschillende partners.”

Door zijn positionering als ‘trendsetter’ nog te versterken zal link2fleet ook kunnen uitpakken met nieuwe diensten die bedrijven en professionals uit de sector helpen bij de enorme omschakeling die hun te wachten staat: de digitalisering en de overstap naar elektrische, geconnecteerde, autonome en gedeelde voertuigen…

Laurent Gouverneur zal het project heel binnenkort uitgebreid kunnen toelichten, in de eerste plaats aan bestaande klanten en partners. Daarvoor geven we elkaar nu al afspraak op 2 oktober aanstaande wanneer het volledige team van link2fleet u welkom heet tijdens een volledig geüpdatete versie van de Awards in Mondorf-les-Bains.