De Franse bank kondigde donderdag aan dat hiertoe memoranda van overeenstemming zijn ondertekend en dat Société Générale meerderheidsaandeelhouder in de nieuwe entiteit zal blijven met 53% van het kapitaal, terwijl de aandeelhouders van LeasePlan een belang van 30,75% zullen ontvangen als onderdeel van de betaling in aandelen.

Het doel van de combinatie is om van NewALD een toonaangevende wereldspeler in de mobiliteitssector te maken met een totale vloot van 3,5 miljoen voertuigen. De grotere capaciteit om in nieuwe mobiliteit en aanverwante diensten te investeren, en deze te ontwikkelen, zou NewALD in staat stellen nieuwe digitale bedrijfsmodellen te ontwikkelen op basis van kerncompetenties in de hele keten en innovatieve digitale oplossingen te uit te werken voor alle klantencategorieën, producten en diensten.

Door nieuwe wereldwijde partnerschappen rond innovatieve diensten voor elektrische voertuigen te smeden, zou de oprichting van NewALD de inzet van meercyclus-, flexibele en multimodale oplossingen versnellen, ervoor zorgen dat innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen snel op de markt kunnen worden gebracht en de overgang naar elektrische voertuigen op zowel bedrijfs- als consumentenniveau begeleiden.

“Dit structureringsproject zou een belangrijke stap betekenen in de totstandbrenging van een wereldleider in de mobiliteitssector, die kan profiteren van zeer complementaire deskundigheid en synergieën. Met verbeterde investeringscapaciteiten en differentiërende knowhow zou de gecombineerde entiteit bijzonder goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de onderliggende trends in deze markt, namelijk de evolutie van de behoeften van de klant van voertuigbezit naar voertuiggebruik, de verschuiving van wagenparken naar elektrische voertuigen en het toenemende gebruik van digitale technologieën om de geleverde diensten te verbeteren. Dit project zou perfect aansluiten bij de bestaansreden van de groep Société Générale, met name om de economieën en haar klanten actief te begeleiden in de energietransitie”, legt ALD uit.

Dankzij deze overgang hoopt NewALD een jaarlijkse groei van 6% van haar vloot te bereiken.