We herhalen voor de goede orde de recente wijzigingen die in Vlaanderen sinds 1 januari 2021 gelden

  • De nieuwe Vlaamse BIV + verkeersbelasting wordt berekend op basis van de WLTP-norm met aangepaste formules. De wijziging geldt ENKEL voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven werden vanaf 1 januari 2021. De wijzigingen gelden dus NIET voor de herinschrijving van tweedehandsvoertuigen die ten laatste op 31 december 2020 voor de eerste keer ingeschreven werden.
  • CNG en plug-in hybride voertuigen verliezen vanaf 1 januari 2021 de Vlaamse vrijstelling voor BIV + verkeersbelasting;
  • 100% elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof blijven genieten van de volledige Vlaamse vrijstelling van BIV en verkeersbelasting.

 

De oude regels voor de Vlaamse BIV en de verkeersbelasting, gebaseerd op de oude formules en berekend op de NEDC waarde blijven gelden voor voertuigen :

  • die ten laatste op 31 december 2020 werden ingeschreven;
  • voor alle herinschrijvingen van voertuigen die ten laatste op 31 december 2020 ingeschreven werden. In de praktijk dus voor het bestaande wagenpark.

Voor tweedehandsvoertuigen mag men dus ook in 2021 verder de NEDC en de oude formules gebruiken voor de Vlaamse BIV en de verkeersbelasting.

 

Geen indexatie van de BIV voor leasingvoertuigen

Voertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij volgen als algemeen principe de fiscaliteit van het Brussels Gewest.

De BIV wordt hierbij nooit geïndexeerd, enkel de verkeersbelasting. De jaarlijkse index volgt bijna volledig deze van de Vlaamse verkeersbelasting maar de NEDC of WLTP-norm heeft hierop geen enkele invloed.

 

Gebruik van de WLTP en de NEDC waarden in de formules BIV & verkeersbelasting

 

Vlaanderen

Vanaf 2021 geldt enkel de WLTP-norm met de nieuwe aangepaste formules voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven werden vanaf 1 januari 2021. Voor alle andere voertuigen gelden de oude formules gebaseerd op de NEDC waarde.

 

Brussel, Wallonië en leasingvoertuigen

 

De NEDC- of WLTP-norm heeft geen invloed op de formules BIV en verkeersbelasting.

 

Michel Willems

MOBILITAS