Bartje Van Gastel, CEO TCOFLEET.be nam in sneltreinvaart de basisprincipes voor vlootbeheer door. Hij wees op de actuele verruiming van vloot (auto) naar mobility management en de implementatie van alternatieve aandrijvingen.

Ondernemingen moeten voor zich uitmaken wat de beste optie is uit aankoop met financiering, financiële leasing of renting en operationele leasing.

De car of mobility policy is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en de spelregels bepaalt. Het is een bescherming van zowel werknemer als werkgever.

 • Het DNA van de organisatie is de uitgangsbasis voor het opstellen van een car of mobility policy. Zijn er voldoende laadmogelijkheden om elektrisch rijden af te dwingen, is er een bedrijfscultuur die zich open stelt naar alternatieve mobiliteitsoplossingen, is er een policy voor thuiswerken, hoe zien de woon/werkverplaatsingen eruit?
 • Maar ook het DNA van de werknemer doet ertoe. Wanneer hij/zij de juiste oplossingen aangereikt krijgen worden ze goede ambassadeurs. In sommige bedrijven is de ecologische gevoeligheid onder de medewerkers groter. Bij een juiste match zijn er enkel winnaars.
 • Onderzoek wat kan in de toekomst op vlak van alternatieve mobiliteit, de invoering van een mobiliteitsbudget en de daarmee gepaard gaande financiële prognoses.
 • Zorg voor een goede en constante opvolging van de vloot via tools of m.b.v. consultants. Let op voor het verkrijgen van onafhankelijke informatie en ga altijd op dezelfde manier tewerk (TCO en TCO zijn niet gelijk!).

 

Een klare kijk op fiscaliteit

Michel Willems, CEO Mobilitas, gaf opheldering over de autofiscaliteit in 2021 en wist daarmee herhaald de deelnemers te verrassen.

De fiscale aftrekbaarheid voor benzine- en dieselauto’s daalt in 2021, maar niet noemenswaardig.

Voor dieselmotoren met 143g CO2-uitstoot / 199 g volgens NEDC 2.0, blijft de aftrekbaarheid onveranderd. Voor alle dieselmotoren met een CO2-uitstoot tussen 140 en 199 g/km geldt een max. aftrekbaarheid van 50%. Daarboven daalt de aftrekbaarheid verder naar 40%.

 • Elektrische auto’s genieten altijd 100% en maximale fiscale aftrekbarheid. Ook laadpalen zijn in 2021 voor 100% aftrekbaar, terwijl KMO’s bovenop 25% investeringsaftrek kunnen genieten.

Voor nieuw ingeschreven voertuigen in Vlaanderen wordt de WLTP specificatie gehanteerd voor zowel BIV als verkeersbelasting. Dat valt niet altijd duurder uit, want de WLTP meting straft enkel grote en krachtige motoren af.

 • Voor Brussel, Wallonië en de leasemaatschappijen is er geen verandering als gevolg van WLTP, daar BIV en verkeersbelasting verder gebaseerd blijven op fiscale pk’s/kW en de CO2-uitstoot geen invloed heeft.
 • Voor de VAA berekening wordt in 2021 rekening gehouden met de laagste CO2-waarde, indien deze zowel volgens NEDC 2.0 als WLTP op het homologatieattest vermeld staat. Staat er enkel een specificatie volgens WLTP, dan wordt deze gehanteerd. Indien de inschrijving dateert van voor september 2018, dan geldt verder de NEDC 1 waarde.
 • Voor elektrische auto’s is het VAA principieel altijd het minimum van € 1360,00/jaar of € 113,33/maand, maar gezien 4% van de cataloguswaarde wordt meegenomen in de berekening, kan het VAA toch hoger oplopen (vb. Tesla).

Bij PHEV’s is het uitkijken om te weerstaan aan de verleiding van een grotere velgmaat, want die kan een nefaste invloed hebben op het VAA. Zo kan de optie 20” i.p.v. standaard 19” velgen de CO2-uitstoot boven het plafond van 50g/km laten uitstijgen, waardoor het VAA zelfs kan verdubbelen.

Vb. 49g/km en € 2057,14/jaar met 19”, wordt 52g/km en € 5154,86/jaar met 20”.

 

Het klinkt niet nieuw in de oren dat de TCO (Total Cost of Ownership) van voertuigen de beste maatstaf is bij de selectie voor het wagenpark, maar is dat begrip wel gedefinieerd door de fiscus? Neen, zo blijkt, tenzij het erom gaat een mobiliteitsbudget te berekenen. De fiscus beschouwt dan als TCO de maandelijkse leaseprijs, de brandstofkosten, de verzekering, de sociale bijdragen, de niet aftrekbare BTW, de verworpen kosten.

 • TCO blijft beperkt tot de leaseprijs, de niet aftrekbare BTW en de CO2-bijdrage.
 • TCO-2 geeft een veel vollediger beeld voor wat de ingesloten fiscale aftrekbaarheid betreft. TCO-2 is op maat van onze complexe Belgische fiscaliteit gedefinieerd en bijgevolg ook het meest bruikbaar voor vergelijkingen tussen leasemaatschappijen, het kiezen tussen benzine- of dieselmotoren. Het is wel uitkijken met PHEV’s, want daar speelt het percentage reëel puur elektrisch gereden kilometers een grote rol. In de praktijk moet 60% elektrisch gereden worden om de TCO-2 opgaven te realiseren.
 • De TCO-2 kan rekening houden met het gespecificeerde verbruik of het gepersonaliseerd verbruik. Dat laatste geniet zeker bij PHEV’s de voorkeur, omdat het percentage elektrisch rijden en de elektrische energiekost sterk kunnen variëren naargelang de gebruiker en de afgelegde trajecten.
 • Haal nooit TCO en TCO-2 door elkaar, want ze zijn niet vergelijkbaar.
 • Ook leasemaatschappijen hanteren niet altijd dezelfde parameters voor hun TCO-2 cijfers.

 

Tot slot gaf Michel Willems nog mee dat de normen voor PHEV’s de komende jaren verder zullen verstrengen en hun fiscale aftrekbaarheid tegen 2025 mogelijk zal afgeknaagd worden, waardoor ze niet meer interessant zullen zijn. Anderzijds mag de in het regeerakkoord aangekondigde volledige elektrificering van nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 geen aanleiding zijn tot paniek. Het gaat slechts om één klein puntje in het geheel en zal ook doorschuiven naar een volgende regering.