Dossier : Sociale secretariaten
Vandaag volstaat het niet om gewoon een salaris te betalen. Dankzij het mobiliteitsbudget, cafetariaplannen en andere legale maatregelen kunnen werknemers echt hun eigen vergoedingspakket aanpassen aan hun noden: salaris, dienstwagen, extra verlofdagen enzovoort. Voor bedrijven is het niet altijd even eenvoudig om daar hun weg in te vinden. Gelukkig worden ze ondersteund door sociale secretariaten.
Zij krijgen het woord van link2fleet om hun steeds belangrijkere taak uit te leggen.