Optiepakket

Mitsubishi Motors verkoopt het Dendo Drive House (DDH) als een optie bij zijn Outlander PHEV, de slimme plug-in hybride SUV met een CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km. Het DDH-pakket bestaat uit zonnepanelen, een stationaire batterij, een tweerichtingslader, de Outlander zelf en een slimme software om dat alles te combineren. De bedoeling is dat de zonnepanelen overdag niet alleen de woning van stroom voorzien, maar ook de stationaire batterij en de accu van de Outlander PHEV opladen. ’s Nachts kan de batterij dan de stroombevoorrading van de woning overnemen, en indien nodig kan de tweerichtingslader van de auto ook weer stroom onttrekken aan de accu van de Outlander PHEV. Op die manier word je minder afhankelijk (of zelfs helemaal onafhankelijk) van een externe stroomleverancier, waardoor dit optiepakket zichzelf op termijn terugbetaalt.

Overleven

In Japan, waar het DDH al beschikbaar is, kiezen veel klanten er om een extra reden voor: door de vele natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s, extreem weer) die het land geregeld treffen durft de stroomvoorziening er al eens uit te vallen, soms zelfs voor meerdere dagen. In dergelijke situaties kan de motor van de Outlander PHEV worden gestart om zo stroom te leveren aan de woning, zodat het leven binnen gewoon door kan gaan.

V2G

Bij ons is dat scenario zeer onwaarschijnlijk, maar spelen andere factoren. Nu onze stroomproducenten steeds meer overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, die niet zo’n constant productievolume halen als traditionele centrales, zijn er manieren nodig om dalen in de productie op te vangen. Mitsubishi Motors berekende dat 10.000 Outlanders even veel vermogen kunnen ontwikkelen als een kleine kerncentrale. Als die allemaal op het net kunnen worden aangesloten op een moment dat ze toch niet rijden, kunnen zij overbelasting van het stroomnet helpen opvangen. In Japan, Duitsland en Australië, waar het DDH-project gaat proefdraaien, bieden netbeheerders al vergoedingen voor wie zijn elektrische auto of thuisbatterij ter beschikking stelt om het net te helpen stabiliseren, waardoor de terugverdienperiode in bijvoorbeeld Duitsland  zich beperkt tot 6 à 9 jaar (kostprijs: 20.000 tot 27.000 euro). Vanaf 2020 kan Dendo Drive House ook bij ons op de markt komen, als de invoerder beslist om op het plan in te tekenen.