De basis van de nieuwe wetgeving is gebaseerd is op het voorstel van minister Van Peteghem van enkele weken geleden en waarin zero emissie wagens 100% fiscaal aftrekbaar bleven tot 2030. Om de overheidsinkomsten enigszins op peil te houden, werd in extremis nog een aanpassing aan gemaakt waardoor de aftrekbaarheid van nieuwe wagens langzaam afgebouwd wordt tot 67,5% tegen 2031 (nb: het gemiddelde aftrekpercentage vandaag). Over de sociale behandeling van bedrijfswagens blijven we in het ongewisse en vragen we dan ook snel duidelijkheid.

 

De bestelwagens zouden, in tegenstelling tot eerdere berichten, hun huidige fiscale regeling behouden, ook na 2025. Motorfietsen echter zouden vanaf 2026 ook hun fiscale aftrek beperkt zien tot 50% als ze niet zero emissie zijn. Vanuit mobiliteitsoogpunt is dit onbegrijpelijk, omdat elke motorrijder de files net een stukje kan inkorten.

 

Verder komen in het voorstel ook fiscale aanmoedigingen voor semi-publieke laadpalen bij bedrijven, voor laadpalen bij particulieren, maar ook voor koolstofvrije vrachtwagens en voor de vereiste laad- en tankinstallaties.

 

Evenwel zal de grootste uitdaging erin bestaan voor de overheid om de energievoorziening, distributie en publieke laadinfrastructuur te garanderen. We vragen als sectoren dan ook een degelijke monitoring van aantal, locatie, en dichtheid van laadinfrastructuur die hand in hand gaat met de elektrificatie van het wagenpark.

 

En monitoring veronderstelt het bestaan van een landelijk plan van uitrol van (ultra)snelle laders langs hoofdassen en hot spots, en duidelijke oplossingen voor het laden in de stad en dichtbevolkte locaties.

 

Zonder dergelijk plan en degelijke monitoring zal de elektrificatie abrupt en geforceerd verlopen, en zou de keuze van de federale regering voor enkel zero emissie vanaf 2026 een vergissing kunnen blijken.