De beste voorbereiding op de autokeuring is uiteraard nog steeds een volledig nazicht door een garagist. Het kan echter altijd voorkomen dat er een klein gebrek opduikt bij een periodieke controle. Het is dan frustrerend dat bijvoorbeeld voor een defect lampje het voertuig opnieuw voorgereden moet worden bij het keuringscentrum. Een eenvoudige bevestiging door een daartoe erkend bedrijf aan het keuringcentrum dat het euvel opgelost is, zou voldoende kunnen zijn om een groene kaart af te leveren na herstelling.
Ook voor de eerste keuring van trekhaken zou eenzelfde vereenvoudiging wenselijk zijn: erkende installateurs zouden zelf de technische conformiteit kunnen attesteren en via de keuringscentra een keuringsattest kunnen laten afleveren.

Deze vereenvoudiging zou uiteraard in nauwe samenwerking met de keuringscentra dienen te verlopen en zij zouden erover blijven waken dat de kwaliteit van het geleverde werk gewaarborgd is, evenals bij het vastleggen van de erkenningscriteria en de technische invulling van de werking.

Deze manier van werken zou de consument ten goede komen en wachttijden kunnen vermijden.