Alle Olympus partners krijgen toegang tot deelfietsen van Mobit. Aldus hebben ze nu naast de Blue-bike en Velo fietsen ook naadloos toegang tot de groene Mobit deelfietsen. Deze laatste zijn beschikbaar in Aalst, Antwerpen, Bornem, Brasschaat, Genk, Hasselt, Kortrijk, Mechelen en Schoten

Een gebruiker scant met de Olympus app de QR-code op de fiets en het elektronisch slot opent waarna de gebruiker naar zijn bestemming fietst. De Mobit fiets kan achter gelaten worden op de bestemming. 

Alle Mobit kosten vindt de mobility manager netjes terug op de factuur.

Over Mobit  

Mobit is een Belgische deelfietsaanbieder mikt op een nieuwe formule van fietsdelen, meer bepaald het zogenaamde ‘free floating’. Dat is een fietsdeelsysteem zonder vaste standplaatsen. Via een app krijgt de gebruiker een overzicht waar hij een fiets kan vinden in de onmiddellijke omgeving. Van zodra de gebruiker de fiets gevonden heeft, moet hij enkel nog de QR-code op de fiets inscannen om het slot los te maken. 

Voor meer informatie: www.mobit.eu  

Alexander de Bièvre l + 32 (0)488 10 82 25 l alexander.debievre@mobit.eu