Voor wie een bedrijfswagen kiest in de showroom wordt één en ander echter complexer. Bij de keuze van een bedrijfswagen hanteren vele bedrijven grenswaarden voor CO2-uitstoot.

Deze is in bijna alle gevallen gebaseerd op de NEDC 2.0 waarde, een kunstmatig teruggerekende waarde die wel de WLTP waarde als vertrekbasis heeft en die altijd lager is. 

Dit heeft alles te maken met het feit dat in de fiscale formules, als overgangsregel, men in principe nog tot einde 2020 mag gebruik maken van deze NEDC 2.0 waarden.

De praktijk is nu wel dat wie als werknemer een bedrijfsvoertuig gaat kiezen in de showroom in eerste instantie met de WLTP-labels zal geconfronteerd worden en vervolgens met de autoverkoper zal moeten uitzoeken of het model ook voldoet aan de NEDC 2.0 grens die een bedrijf zou hebben opgelegd. In vele bedrijven worden vaak vooraf bepaalde lijsten van keuzevoertuigen per categorie van werknemers gepubliceerd op NEDC 2.0 basis, maar een werknemer kan in de showroom voor extra opties kiezen of een afwijkende motorisatie en dan moet de controle op zowel WLTP als NEDC2.0 opnieuw worden berekend. De configuratoren van de automerken zullen moeten voorzien, wat geen gemakkelijke opdracht is, gezien het hoge aantal combinaties met motoren, opties en uitrustingen. Dit allemaal om te vermijden dat de WLTP en de NED2.0 waarde zou afwijken tussen het bestelde model en het geleverde model.

In vele bedrijven worden vaak vooraf bepaalde lijsten van keuzevoertuigen per categorie

van werknemers gepubliceerd op NEDC 2.0 basis, maar een werknemer kan in de showroom voor extra opties kiezen of een afwijkende motorisatie en dan moet de controle op zowel WLTP als NEDC2.0 opnieuw 

worden berekend. De configuratoren van de automerken zullen dit moeten voorzien, wat geen gemakkelijke opdracht is, gezien het hoge aantal combinaties met motoren, opties en uitrustingen. Dit allemaal om te vermijden 

dat de WLTP en de NED2.0 waarde zou afwijken tussen het bestelde model en het geleverde model.

We onderscheiden drie informatiebronnen :

  • het individuele CO2-etiket in de showroom, en de poster in de showroom

Hierop wordt enkel nog de WLTP-waarde gepubliceerd zonder NEDC2.0 waarde.

  • promotionele middelen/formats/templates (“push” naar de consument) bijv.  geprinte, audiovisuele, elektronische & social media advertenties (pop-ups, notificaties…) naar de consument toe.

Hierop worden enkel nog de specifieke WLTP-waarden of -vorken van het weergegeven model(len)vermeld.

             Dit mag nog verder aangevuld worden met een “standaardzin” die consumenten uitnodigt om bij de concessiehouder de juiste fiscale informatie in te winnen.

Vaak zal men met “verbruiksvorken” gewerken om de consument een beter idee te geven in hoeverre de WLTP kan fluctueren in functie van de gekozen motorisatie, uitrusting of opties.

            Voorbeeld :  Voertuig “x”  5,0 – 5,4 l/100 km ● 114 – 122 g/km CO2 ( WLTP) .  Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

  • andere informatieve middelen/formats/templates (“pull” door de consument)  bijv.. catalogi, prijslijsten, technische brochures, car configurators, webpagina’s enz.

Hierbij zijn de vermeldingen van de specifieke WLTP-waarden & -vorken verplicht op de voorgrond  (op een meer onderscheidende wijze, bv. met groter lettertype, in het vet…) .

              De vermeld van de overeenstemmende NEDC-waarden & -vorken (niet verplicht) op de achtergrond (op een minder onderscheidende wijze, bv. met kleiner, smaller lettertype…).

De nieuwe regels treden in werking in België vanaf 1 september 2019.

Conclusie. De nieuwe regelgeving heeft het grote voordeel dat de constructeurs nu op grote schaal hun WLTP-waarden verplicht moeten bekend maken en/of publiceren. Dit was tot voor kortom commerciële redenen niet altijd het geval voornamelijk bij voertuigen waarbij de WLTP-waarden vrij hoog waren. Wij herhalen evenwel dat de WLTP-waarde voor leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een erkende autoleasingmaatschappij of ingeschreven in het Brusselse of het Waalse Gewest vooralsnog geen invloed heeft op de berekening van de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting.

In de formules wordt tot nader order immers geen rekening gehouden met de CO2-uitstoot.

Voorbeeld nieuw sjabloon C02 label gebaseerd op WLTP-norm vanaf 1 september 2019

Bron: Febiac nieuwsbrief september 2019.

Michel Willems

MOBILITAS