De OESO juicht de tax-shift toe, maar meent dat men door de aanval in te zetten op de subsidies die aan transport worden toegekend, en met name dan op het genereuze systeem dat vandaag geldt voor firmawagens, men zou kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De OESO suggereert daarna dat het beter en op bredere basis gebruiken van “road-pricing” de uitstoot van het transitverkeer kan doen dalen en de luchtkwaliteit in de stedelijke zones kan verbeteren.

Voor alle duidelijkheid: het regeerakkoord voorziet op geen enkele manier in de herziening van het wettelijk kader op dit vlak.