SHELL – JLR – FevMars2019

Pascal Smet: “Niet tegen de auto, zolang hij gedeeld wordt…”

Minister Pascal Smet herhaalde zijn standpunt inzake autodelen als oplossing om Brussel van zijn dagelijkse files te verlossen ter gelegenheid van het Mobiliteitssalon, dat ‘Brussel Mobiliteit’ en ‘Leefmilieu Brussel’ samen organiseerde,. Binnen afzienbare tijd zouden concrete acties ondernomen worden om deze verplaatsingsvorm te bevoordelen.

Op dinsdag 30 januari vond de 5de editie van het ‘Mobility Salon’ plaats, dat ‘Brussel Mobiliteit’ en ‘Leefmilieu Brussel’ samen organiseren. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met de initiatieven die verschillende Brusselse bedrijven inzake mobiliteitsbeheer hebben opgezet. Het salon vormt eveneens de afspraak bij uitstek voor de mobiliteitscoördinatoren binnen de ondernemingen. Een gelegenheid waarbij zij ervaringen kunnen uitwisselen en gespecialiseerde leveranciers inzake duurzame mobiliteit kunnen ontmoeten.

Autodelen stimuleren met pro-activiteit

De Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet kon tijdens zijn openingsspeech zijn weerzin tegen het als enkeling in een auto rijden amper wegsteken. Dat is volgens hem verantwoordelijk voor het merendeel van de bottlenecks waarmee de hoofdstad kampt. “Meer dan 170.000 pendelaars rijden dagelijks de hoofdstad in met hun auto. Waarbij men vaststelt dat in het merendeel van de auto’s enkel maar de bestuurder zit. Al onze studies tonen aan dat met slechts 10% autodelen de files met 40% zouden verminderen. Met 25% autodelen zouden werkelijk alle files in Brussel verdwijnen”, verduidelijkt de sp.a-minister, die besloten heeft om al zijn macht in deze strijd in te zetten. De minister zet in overleg met organisaties die de ondernemingen vertegenwoordigen zoals BECI, het VOKA en de UWE een proactieve strategie op die het autodelen zou moeten stimuleren. “Vandaag beschikt iedere onderneming over volledige ‘data’ over zijn werknemers en hun verplaatsingsgewoonten. Door al deze gegevensbanken ter beschikking te stellen, zouden we aan personen die dicht bij elkaar wonen en werken op proactieve wijze verplaatsingsalternatieven – vaak het autodelen – kunnen voorstellen. Deze personen zouden op proactieve wijze met elkaar in contact komen en zouden – om het autodelen te faciliteren – over een bepaalde uurroosterflexibiliteit moeten beschikken”, gaat Pascal Smet verder.

Volgens onze informatie zou dit project in de volgende maanden het levenslicht moeten zien.

Toon meer nieuwsjes