Pikaway volgt de filosofie van MaaS (Mobility as a Service) en is het antwoord van de groep D’Ieteren op de steeds grotere mobiliteitsproblemen die we in en rond onze grootsteden tegenkomen. De ontwikkeling en lancering van deze app is het werk van Lab Box, een incubator voor startups opgericht door de invoerder van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche en andere. Dirk Joos, Managing Director van Lab Box, legt het concept uit: “Lab Box is een dochterbedrijf van de groep D’Ieteren Auto en heeft als taak om oplossingen te bedenken voor de mobiliteit van morgen. De gouden tijd van de auto lijkt voorbij en ons doel bestaat erin om mobiliteitsinitiatieven te lanceren die aansluiting vinden bij de huidige en toekomstige wereld. Het werk van de startups die wij beheren draait rond mobiliteit en is gestoeld op 4 pijlers: geconnecteerd, gedeeld, elektrisch en autonoom”.

Planning, reservatie en betaling

Net zoals Poppy, een dienst van elektrische deelwagens en -scooters die ook van Lab Box komt, begint Pikaway eerst op het grondgebied van de stad Antwerpen, vanaf januari 2019, alvorens het wordt uitgerold naar andere grote steden van ons land (Brussel, Gent en Luik). Koen Kennis, Antwerps schepen van Mobiliteit, is bijzonder trots dat zijn stad het voorkeurterrein is voor talrijke mobiliteitsgerelateerde initiatieven: “Antwerpen werpt zich op als een voorloper op het vlak van intelligente mobiliteit en het is een enorme eer om Pikaway te mogen verwelkomen, dat perfect aansluit bij onze visie. Wij hopen dat Antwerpen zijn inwoners en bezoekers het comfort kan bieden van zich te verplaatsen zoals ze dat willen, maar op een innovatieve en duurzame wijze. Door het aanbod van alternatief vervoer uit te breiden en door het reserveren en het betalen te vereenvoudigen kunnen we de mentaliteitsverschuiving versnellen die nodig is zodat onze inwoners, werknemers en werkgevers hun gedrag meer afstemmen op een intelligente en verantwoordelijke mobiliteit”.

Het unieke van Pikaway zit hem erin dat je via één enkele app op een eenvoudige manier je route kan plannen en alle vervoersmiddelen kan reserveren en betalen. De app zal op elk moment zijn gebruiker het best aangepaste vervoersmiddel aanraden om op zijn bestemming te geraken. Dankzij de integratie van diverse mobiliteitsaanbieders zoals de NMBS, De Lijn, Poppy en in de nabije toekomst ook de taxibedrijven, Velo, Mobit en Cloudbike krijgt de gebruiker de keuze uit een brede waaier aan mogelijke verplaatsingsmiddelen.

Ook voor B2B

Pikaway richt zich ook op de B2B-markt. Ondernemingen kunnen de app integreren in de mobiliteitspakketten die ze hun werknemers aanbieden. De app is trouwens net zo goed bruikbaar voor woon-werkverkeer als voor professionele ritten. Met de nakende komst van het mobiliteitsbudget zou deze app weleens heel interessant kunnen blijken.

Voor een conclusie laten we graag het woord aan Jean-Marc Ponteville, Press & Public Relations-verantwoordelijke voor D’Ieteren Auto. Op de vraag of dit soort initiatieven niet ingaan tegen het principe om auto’s te verkopen, antwoordde hij: “Dat het huis D’Ieteren Auto al 200 jaar lang bestaat, met alle succes, naambekendheid en winstmarges die we van het bedrijf gewoon zijn, is net te danken aan de innovatieve spirit die het doorheen zijn lange geschiedenis aan de dag heeft gelegd. De realiteit van vandaag is dat de auto een bijzonder interessant element blijft, maar dat parallel een nieuw ecosysteem voor mobiliteit ontstaat. D’Ieteren Auto wil dus ook op dit domein een voortrekker blijven.