Toolbox

Renta blaast 60 kaarsjes uit in wereld vol contrasten

De traditionele Renta Happening, die op 27 september in de gebouwen van BMW Belux in Bornem werd georganiseerd, kreeg deze keer echte feestelijke allures. Want inderdaad, wat gemeenzaam de ‘Federatie van de verhuurders’ wordt genoemd, viert dit jaar de respectabele leeftijd van 60 jaar. Renta, dat sinds zijn oprichting als ULABEL in 1957 verschillende namen aannam, behoort vanaf nu tot de rijpere leeftijd. Een unieke gelegenheid voor haar onvermoeibare en immer aanwezige directeur – iedereen zal Frank Van Gool herkend hebben – om met ons de balans van het moment op te maken.

Wij vertegenwoordigen 25% van de inschrijvingen en 20% van de naverkoop

Terwijl de veranderingen in de automobielwereld en de exponentieel toenemende congestie op de verkeersassen producenten en consumenten in de richting van een alternatieve mobiliteit voor de auto dwingen, tonen de cijfers aan dat onze leden nooit eerder zoveel voertuigen inschreven als dit jaar’, vertelt rijzige Frank ons bij wijze van inleiding uit.

REnta60 ans_1De groei in de kortetermijnsector kende inderdaad een lichte daling tegenover 2016 (van 8 naar 3%), maar hij blijft weldegelijk bestaan. ‘In een periode die gekenmerkt werd door de terroristische aanslagen hadden we ons niet verwacht aan dergelijke positieve cijfers voor deze sector’, verduidelijkt Frank Van Gool. Toch is het vooral de langetermijnverhuring die de goede gezondheid van de leden van Renta uitdrukt met cijfers van bestellingen die ruimschoots hoger liggen dan die van de vorige jaren op hetzelfde tijdstip. ’De arbeid en de capaciteit van onze leden om oplossingen aan te bieden die in overeenstemming zijn met de wensen van de klanten werpen hun vruchten af’. Als men een beetje afstand neemt van deze cijfers, wordt duidelijk dat de leden voortaan goed zijn voor 25% van alle bestellingen van nieuwe voertuigen en ook nog eens 20% van de omzet van alles wat naverkoop is, vertegenwoordigen.

Mobiliteitsbudget: een gemiste kans

De toekomstige toepassing van ‘cash for car’ en de essentie daarvan, namelijk dat deze formule geen enkel dwingend effect inhoudt om over te stappen op een echt alternatief voor een duurzame mobiliteit dat een reële impact op de verkeerscongestie zou hebben is duidelijk een onderwerp dat onze man stoort. ‘Onze regering had de kans om ons land in de positie van trendsetter inzake intelligente en duurzame mobiliteit te plaatsen. Tot onze ontgoocheling krijgen we in plaats daarvan een terughoudend systeem gebaseerd op de goede wil van zowel de werkgever als de werknemer. En waarvan men zelfs niet weet hoe het ingevoerd moet worden. Een systeem dat trouwens door de twee zusterfederaties – Febiac en Traxio – waarmee Renta voor grote dossiers regelmatig samenwerkt, op evenveel desillusie wordt onthaald.’ Maar goed, Frank troost zich met de woorden dat de markt van de firmawagens niet heeft moeten lijden onder een onstabiele of nadelige fiscale politiek.

De uitdagingen van de toekomst houden net opportuniteiten in voor onze leden

REnta60 ans_2Wanneer we op zijn beurt aan de voorzitter van Renta – Miel Horsten – vragen wat de grote uitdagingen zijn die op de Federatie en zijn leden afkomen, slaat hij een toon van positivisme aan door te verklaren dat de uitdagingen eerder aanzien moeten worden als nieuwe opportuniteiten voor de leden. Daarin ligt de sleutel van het succes. ‘De toekomst, dat is duidelijk de komst van een nieuw mobiliteitsecosysteem dat elektromobiliteit zal combineren met car-sharing, de fiets, het openbaar vervoer, enz. Dat is ook de komst van nieuwe spelers in het mobiliteitslandschap zoals Google, Amazon, Apple en nog anderen. Maar het is eveneens een andere manier van het ontwikkelen van onze steden met in het achterhoofd de massieve migratie van burgers naar de stadscentra en de komst van autonome voertuigen. Met misschien wel andere manieren van leveren met een drone of een ander niet-vervuilend transportmiddel. Kortom, een hoop factoren waarmee onze leden aan de slag moeten om een aanbod te blijven bieden dat overeenkomt met de mobiliteitsbehoeften van ieder individu.’

Bovenop dit nieuwe mobiliteitsecosysteem, waarvan niemand al precies weet hoe het er uit zal zien, wachten er Renta en zijn leden nog andere uitdagingen, die veel dichterbij en concreter zijn. Hierbij denkt men met name aan alles wat te maken heeft met het verhuren aan particulieren. Frank Van Gool bevestigt ons dat er op dit vlak momenteel aan een gebruikskader rond de formule van ‘Private Lease’ wordt gewerkt. Eveneens vlakbij is de toepassing van een nieuwe Europese wet rond het verhogen van de bescherming van de privacy (GDPR). We zullen moeten zien in welke mate deze aanpassing de manier waarmee de verhuurmaatschappijen in de toekomst zullen omgaan met gevoelige gegevens, kan beïnvloeden. Tot slot is er ook nog de op handen zijnde invoering van de IFRS-boekhoudnormen, die internationaal geharmoniseerd zijn. Die zouden een impact kunnen hebben op de manier waarop leasing in de boeken terechtkomt. Kortom, er ligt voor Renta en zijn leden nogal wat werk – of eerder opportuniteiten – op de plank.

Toon meer nieuwsjes