Tarieven

Het aangerekende tarief zal afhangen van  :

  1. het tijdstip waarop men het Brussels Gewest binnenrijdt;
  2. het fiscaal vermogen van het voertuig (fiscale PK’s);
  3. het aantal gereden kilometers binnen het Brussels Gewest :

Dagpassen zullen verkrijgbaar zijn voor bedragen tussen 10,00 en 20,00 euro.

Tijdens de spitsuren (van 7-10 uur en 15-19 uur) zal een vast tarief van 1,00 euro worden gehanteerd en in de daluren (tussen 10 en 15 uur) daalt het tarief tot een halve euro. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor in functie van de fiscale PK van het voertuig. Voor een voertuig van 20 PK bedraagt de factor 6. Voor klassieke middenklasse voertuigen zal dit in de praktijk neerkomen op 2,00 tot 3,00 euro. Bovenop dit vast tarief zal men 0,18 euro per kilometer tijdens de spits en 0,09 euro tijdens de daluren moeten betalen.


Sinds de komst van minister Elke Van den Brandt (Groen) in het mobiliteitskabinet is de auto steeds minder welkom in Brussel.

De Brusselse regering moet zich nog formeel uitspreken over de invoering ervan maar er worden geen grote wijzigingen verwacht. De captatie van de gegevens zou verlopen via smartphone en GPS-technologie eventueel ondersteund door zogenoemde ‘dashbord doosjes’. Wie geen privé gegevens wenst te delen zal dagpassen moeten aankopen. Wij merken verder op dat het tarief geen rekening houdt met de CO2-uitstoot van het voertuig wat op zich merkwaardig is.

Afschaffing van Brusselse BIV en verkeersbelasting

Als compensatie voor de stadstol (of anders gezegd de Brussels Gewest Tol) zouden de voertuigen ingeschreven in het Brussels Gewest ontheven worden van de BIV en de verkeersbelasting. Deze maatregel zou niet gelden voor voertuigen ingeschreven in het Waalse en Vlaamse Gewest. Hierdoor zou de kost voor pendelaars naar Brussel in de toekomst significant kunnen stijgen. In de voorbereidende nota wordt ook niet meer vermeld dat het Brussels Gewest hierover een regeling zou wensen te treffen met Vlaanderen en Wallonië.

Integratie van leasingvoertuigen

Vandaag volgen voertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij de Brusselse regels inzake BIV en verkeersbelasting (*). De vraag stelt zich hoe dit zal geïntegreerd worden in het nieuwe systeem zonder dat dit al te complex wordt. Het is nog wachten op een definitieve formule.

  (*) Er werd onlangs een kleine uitzondering gemaakt voor EV voertuigen ingeschreven bij leasingmaatschappijen met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest. Die kunnen ook genieten van de volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting.

Bron : De TIJD  15 oktober 2020

Er dient te worden opgemerkt dat de 3 federaties die bezig houden met de verdediging van de belangen van de automobielsector (Febiac, Traxio en Renta) onmiddellijk hebben gereageerd om al het kwaad dat zij van dit tolsysteem dachten, te doen gelden. Het gezamenlijke communiqué van de federaties is te lezen op onze website: https://www.link2fleet.be/brusselse-stadstol-sectorfederaties-komen-in-opstand-tegen-een-discriminerend-systeem/