De jonge start-up Smart Driving, die als uitvalsbasis het Waals-Brabantse La Hulpe koos, is het resultaat van een project waar twee broers – Laurent en Alec Witmeur – al heel lang mee speelden. Ze namen als vennoot Pierre-Philippe Hauteclair onder de arm. “Zelf heb ik al meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van rijopleidingen voor bedrijfswagenrijders, telkens in opdracht van verschillende ondernemingen”, verduidelijkt Laurent Witmeur, mede-oprichter en coach bij Smart Driving. “In dit vakgebied blijft de opleiding vaak beperkt tot één enkele dag van algemene coaching zonder enige verdere opvolging. In de loop der jaren kreeg ik dan ook vaak dezelfde opmerking van vlootbeheerders die ontgoocheld waren over de resultaten: slechte rijgewoontes buig je – jammer genoeg – niet om met één dag scholing.”

Vandaar dus het idee om Smart Driving uit de grond te stampen. Het achterliggende concept? Bedrijven een opleiding op maat aanbieden voor hun chauffeurs, maar dan een opleiding op lange termijn en met een opvolging van de resultaten om zo te komen tot een echte gedragsverandering. “Concreet verloopt onze opleiding in drie fases met een gemiddelde totaalduur van drie maanden. Tijdens de eerste fase (1 maand) installeren we in de voertuigen een smartbox om permanent het rijgedrag van de bestuurders te kunnen analyseren. We meten met die box de G-krachten bij het optrekken en het remmen, houden verbruiksstatistieken bij enz. Dankzij een in de smartbox geïntegreerde simkaart worden de gegevens continu naar onze software gestuurd. Die software hebben we, in tegenstelling tot de smartboxen die we aankopen, helemaal zelf ontwikkeld. Na 4 weken van analyse stellen we over het rijgedrag van iedere bestuurder een rapport op dat voor 50% gebaseerd is op de statistieken die we via de smartbox binnenkregen en voor 50% op de mening van een expert van Smart Driving.”

Opleiding in kleine groep

Dan is het tijd voor de opleiding zelf. Gedurende een halve dag zakken de experts van Smart Driving af naar het bedrijf om er coaching te geven in groepjes van 3 bestuurders. “We hebben gemerkt dat de opleiding in kleine groepen vaak tot betere resultaten leidt. Het gaat dan immers bijna om een individuele training op basis van het profiel van de bestuurder en van de analyse van zijn rijgedrag. De bedoeling is daarbij altijd dat we de manier van rijden maximaal optimaliseren. Vervolgens stellen we samen met de bestuurder persoonlijke doelstellingen op die hij moet proberen te bereiden tijdens de derde fase van de opleiding.”

Die derde fase neemt gemiddeld 8 weken in beslag. Tijdens die periode wordt het rijgedrag van de bestuurder opnieuw door de smartbox geregistreerd en nadien geanalyseerd door de software van Smart Driving. Het resultaat is een evaluatie over de manier waarop de bestuurder is omgesprongen (of niet) met de raadgevingen die hij tijdens de opleiding kreeg. “Iedere avond wordt de bestuurder gevraagd om onze smartphone-app te openen om na te gaan of hij zijn doelstelling bereikt. Op die manier kan iedereen voor zichzelf uitmaken of hij de raadgevingen goed heeft begrepen en of hij ze ook effectief in de praktijk omzet. Uiteraard heeft ook de vlootbeheerder toegang tot deze resultaten en kan hij op ieder moment ingrijpen bij ‘slechte leerlingen’ die hij kan herinneren aan de raadgevingen die hij meekreeg. Bovendien kan de vlootbeheerder een soort challenge organiseren tussen de bestuurders om hen te motiveren de juiste gewoontes aan te kweken, maar bijvoorbeeld ook om de goede leerlingen te belonen”, gaat Laurent Witmeur verder.

“Uiteraard kan de duurtijd van deze derde fase worden aangepast. Indien een bestuurder van bij het begin een uitstekend rijprofiel vertoont, zijn 8 weken opvolging misschien niet nodig. Maar een bestuurder die veel slechtere rijgewoontes aan de dag legt, zal misschien tijdens een veel langere periode moeten worden opgevolgd.”

Zuiniger én veiliger onderweg

De opleiding komt niet enkel de bestuurders zelf ten goede, ook de onderneming heeft er baat bij. In de eerste plaats omdat een efficiëntere rijstijl een gunstige invloed heeft op het verbruik en dus op de brandstofkosten voor de onderneming. De TCO (total cost of ownership) van de vloot wordt dus een stuk gunstiger. Bovendien wordt tijdens de opleidingen die Smart Driving geeft, ook aandacht besteed aan de veiligheid via rijtips die het risico op ongevallen verminderen. Minder schade betekent ontegensprekelijk minder herstelkosten, minder kosten voor auto’s die stilstaan voor herstelling en eventueel zelfs een lager verzekerings- of leasingtarief. Bovendien wordt in sommige gevallen zelfs vermeden dat de werknemer na een ongeluk immobiel is. Of hoe de onderneming heel wat voordeel kan puren uit deze rijopleiding. Volgens Smart Driving bespaart een bedrijf via een goede rijopleiding 15% op zijn brandstofkosten en tot 20% op de onderhoudskosten van een voertuig.

Meer info is te vinden op de site van Smart Driving.