Belangrijkste conclusies:

  • De jongste groep (18 tot 24 jarigen) kiest voor een sterke mobiliteitsmix, waarbij het samen rijden met de wagen en het gebruik van het openbaar vervoer de sterkhouders zijn.
  • Opmerkelijk is dat de nieuwe deelsystemen zoals fietsdelen en autodelen niet opvallend meer succes kennen bij de jongeren dan bij de ouderen.
  • Bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jarigen piekt het autogebruik ten koste van het tanende gebruik van het openbaar vervoer. De groei van het autogebruik is zo uitgesproken dat de vraag mag gesteld worden of hier geen sprake is van overconsumptie.

Volgens de studie is het massale overstappen op de auto bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar niet afhankelijk van het al of niet beschikbaar zijn van het openbaar vervoer. 18 tot 24 jarigen en 25 tot 30 jarigen hebben namelijk gemiddeld even gemakkelijk toegang tot openbaar vervoer.

Het belangrijkste verschil in het profiel tussen beide leeftijdsgroepen is dat de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar beroepsactief wordt en een gezin sticht (alleen gaat wonen), en het bezit van een wagen daarbij als een noodzaak wordt ervaren (een stijging met 17%). Ze kunnen hun leven veel minder voorstellen zonder auto (een stijging met 14%).

Wat is onze houding tegenover de wagen?
Gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar >50 jaar
We kunnen ons leven niet voorstellen zonder wagen 64% 54% 68% 65% 67% 64%
Een wagen laat toe om voor mijn gezin te zorgen 55% 41% 58% 63% 64% 52%
Een wagen is een ecologische slechte keuze 42% 44% 45% 46% 45% 35%
Er zijn onvoldoende alternatieve vervoermiddelen om mij te verplaatsen 29% 34% 37% 31% 30% 24%
We besteden liever ons geld aan andere zaken zoals reizen, smartphone,… 33% 44% 49% 41% 32% 22%

Het mobiliteitsprofiel van jongere

Het mobiliteitsprofiel van de jongeren: welk hoofdvervoermiddel bij verschillende gelegenheden?
Gemiddeld 18-24 jaar 25-30 jaar 31-40 jaar
Wagen, meerijden 62% 81% 70% 62%
Openbaar vervoer 46% 72% 53% 44%
Te voet 47% 53% 55% 50%
Wagen, zelf rijden 68% 39% 69% 71%
Met de fiets 37% 38% 44% 42%

 

In deze tabel valt duidelijk af te lezen dat jongeren van 18 tot 24 jaar een zeer specifieke mobiliteitsmix hebben, waarbij ze vooral meerijden als passagier in de wagen (81% verplaatst zich vaker op deze wijze), het openbaar vervoer gebruiken (72%) en te voet gaan (53%). Dit is duidelijk verschillend van de mobiliteitsmix bij oudere generaties. Vooral het meerijden met de wagen en het gebruik van het openbaar vervoer nemen af met de leeftijd. Naarmate men ouder wordt wijzigt het meerijden vooral in het zelf rijden.

De evolutie van het gebruik van de fiets volgt deze trend niet omdat dit gebruik licht stijgt bij de oudere leeftijdscategorieën van 38% naar 44% bij de groep 25 tot 32 jarigen.

Lees de volledige enquête hier