Professionals hebben er de mond van vol: TCO of Total Cost of Ownership is vandaag hét centrale thema voor wagenparkbeheerders. Wie de uitgaven voor zijn wagenpark wil budgetteren en controleren kan niet meer zonder, zeker omdat de keuzes die vandaag gemaakt worden gedurende vier of vijf jaar gevolgen zullen hebben. Wat zijn de factoren die vandaag de TCO beïnvloeden? Enkele tips om uw kosten onder controle te houden.

Alles wordt duurder

Het zal niemand verrassen als we zeggen dat auto’s duurder worden. In aankoop alvast, door de integratie van nieuwe technologieën en elektrificatie, maar ook in het gebruik. De gebruikskosten stijgen door de wijzigende fiscaliteit en ook de overschakeling van NEDC naar WLTP dreigt voor een verhoging van de vlootkost te zorgen. Om de werkelijke kostprijs van een vloot te berekenen moet natuurlijk verder gekeken worden dan enkel de lease- of financieringskost en de brandstof. Alle fiscale elementen moeten in rekening gebracht worden in het kader van een berekening van de Total Cost of Ownership.

Tussen 2019 en 2020 stelden we -vóór de coronacrisis toesloeg- een stijging van de gemiddelde vlootkost van 7 tot 9 procent vast. Wanneer binnenkort ook WLTP zal moeten gebruikt worden voor de autofiscaliteit dreigt het kostenplaatje nog met 1 tot 3 procent extra te stijgen. Dragintra Fleet Services heeft berekend dat zoiets voor een wagenpark van 200 wagens al snel een verhoging van de TCO betekent van € 50.000 tot € 100.000 per jaar. In de nabije toekomst zal ook de berekeningswijze van de BIV en de verkeersbelasting in Brussel en Wallonië en ongetwijfeld ook voor auto’s die worden ingeschreven door leasingmaatschappijen aangepast worden. De impact van daarvan is momenteel nog niet te voorspellen.

Fiscale aftrek en plug-ins

De nieuwe aftrekbaarheidsregels die sinds begin dit jaar in voege zijn hebben voor zo goed als alle modellen op de markt negatieve gevolgen. Voor elke auto is de fiscale aftrekbaarheid gedaald, zelfs voor elektrische auto’s, want die zijn nog maar 100 procent aftrekbaar terwijl dat tot eind vorig jaar nog 120 procent was. De enige winnaar van de nieuwe regels is de “echte” plug-in hybride. Als zo’n plug-in aan de door de federale overheid bepaalde criteria voldoet (maximaal 50g CO2-uitstoot en een voldoende grote batterij) is hij al snel tot 100 procent aftrekbaar. Bij plug-in hybrides is het omwille van hun hogere catalogusprijs en afwijkende fiscaliteit absoluut aangeraden om de aankoopbeslissing te baseren op een volledige TCO-berekening en niet enkel op een lease- of aankoopprijs.


De winnaar van de nieuwe regels is de “echte” plug-in hybride.

Lagere energiekost speelt slechts een tijdelijke rol

Jazeker, de coronacrisis heeft mee gezorgd voor een aanzienlijke daling van de energiekost voor wie met een benzine- of dieselwagen rijdt, maar iedereen beseft dat die prijsdaling een tijdelijk fenomeen is. Alvast een gouden tip: baseer uw wagenkeuze niet op een TCO die opgebouwd is met de huidige brandstofkost, maar gebruik een gemiddelde over het voorbije jaar. Op die manier ben je het best gewapend voor de toekomst en pin je je niet vast op een (mogelijk tijdelijke) lagere olieprijs.

Keuze van de juiste brandstof: een belangrijk punt

Dat wagenparkbeheer in 2020 een pak complexer is dan in 2015 is voor iedereen zo klaar als een klontje. Het rijk van koning diesel is ten einde, wat betekent dat een firmawagen niet meer automatisch een zelfontbrander onder de motorkap heeft. Wie als wagenparkbeheerder profesioneel te werk wil gaan zal een reeks criteria moeten vooropstellen om de keuze tussen diesel, benzine, hybride of elektrische motoren te maken. Voor veelrijders blijft een diesel (of een plug-in met dieselmotor) nog altijd aangewezen, wie minder rijdt is beter af met benzine (al dan niet plug-in) of een elektrisch model. Maar ook CNG kan een goede keuze blijken. Ook hier zal enkel een TCO-berekening die doordacht en volledig is gemoedsrust bieden en garanderen dat een juiste keuze gemaakt wordt.

De rol van de bestuurder

Een vaak onterecht vergeten element in het onder controle houden van de TCO is de bestuurder. Hij of zij kan de totale kostprijs van het beheren van een auto makkelijk tot vijftien procent beïnvloeden. Een “zware voet” beïnvloedt het verbruik en dus de energiekost en het laadgedrag van wie met een plug-in of EV rijdt heeft ook een groot belang (een plug-in niet opladen is absoluut te vermijden en thuis of op het werk laden kost een pak minder dan laden aan publieke laadpunten). Verder kan ook schade aan de auto het kostenplaatje serieus doen oplopen en heeft de bestuurder door zijn rijgedrag een aanzienlijke invloed op de uitgaven voor onderhoud en banden. Wie zijn TCO wil verlagen doet er goed aan om zijn bestuurders te sensibiliseren en eventueel incentives te voorzien voor wie zuinig rijdt, ongevalvrij blijft en zich positief laat opmerken.


De bestuurder kan de totale kostprijs van het beheren van een auto makkelijk tot vijftien procent beïnvloeden.

Het is vijf voor twaalf

De firmawagen ligt vaak onder vuur. Een aantal politieke partijen wil het huidige systeem fundamenteel hervormen en sommigen willen alleen nog auto’s zonder CO2-uitstoot fiscaal aftrekbaar maken. Niemand heeft een kristallen bol, maar vooruitziendheid kan nooit kwaad. Het is daarom aangeraden om – anticiperend op wat ongetwijfeld de tendens zal blijven – bij de keuze van je vloot en de vernieuwing van auto’s te kiezen voor voertuigen met een zo laag mogelijke uitstoot. Het gaat dan om geëlektrificeerde modellen, dus hybrides (al dan niet plug-in) of elektrische auto’s.

Hou de diesels voor wie erg veel rijdt en lange afstanden aflegt. Voorzie oplaadmogelijkheden op kantoor en bij de bestuurders en kijk verder dan de aankoopprijs. Een elektrische of plug-in hybride auto is ongetwijfeld een stuk duurder in aankoop dan een klassiek model, maar wie naar de TCO kijkt beseft meteen dat die hogere aanschafwaarde zich niet noodzakelijk vertaalt in een hogere TCO.

De fiscaliteit speelt een erg grote rol en ook de energiekost is niet te onderschatten. Een (veel) duurdere EV of Plug-in kan goedkoper zijn in TCO dan een vergelijkbare klassieke auto. Dat kan je echter enkel nagaan als je gebruik maakt van een professionele TCO-berekening. Zo’n professionele TCO beoordeelt alle brandstoftypes op dezelfde manier, en brengt alle relevante factoren in rekening. Dat is geen eenvoudige opdracht, waardoor de diensten en het advies van een consultant als Dragintra Fleet Services zeer helpvol kunnen zijn.

Wie vandaag geen TCO-berekening maakt en zich enkel op aankoop- of leaseprijzen baseert dreigt de boot te missen en zal geconfronteerd worden met een sterke stijging van zijn vlootkost. Het is vijf voor twaalf voor wie nog op de oude manier werkt: schakel over op een TCO-benadering, alleen zo is je vlootbeheer future proof.

Door Dragintra Fleet Services