“Een 15-al jaar geleden was unbundling regelmatig aan de orde” reageert Guy Hannosette, Directeur Vancia Car Lease. “Destijds beschikten we nog niet over de IT-ondersteuning die we vandaag als gewoon ervaren, wat opening liet om zelf op zoek te gaan naar voordeel door unbundling. Vandaag is het zeker geen trend. Leasemaatschappijen staan voor fiscale en administratieve begeleiding van de klanten, bieden profielstudies van de gebruiker om het beste aandrijftype te bepalen… Ontzorging van de klant primeert”.

Erik Swerts, CEO van mobiliteitsaanbieder Alphabet, dat zijn 20 jaar aanwezigheid op de Belgische markt viert: “Unbundling was eens een trend, maar nu nog nauwelijks actueel. Wie rationeel en business gericht nadenkt zal unbundling als oninteressant wegzetten. Leasemaatschappijen werken in een zeer competitieve markt en kijken bijgevolg zorgvuldig naar de prijzen van elke component binnen het leasecontract. Zij kopen in massa aan en doen vanuit hun schaalgrootte voordeel. Leasemaatschappijen moeten concurrentieel blijven en bijgevolg geen openingen laten in het voordeel van unbundling”.

Op zich kan elke component uit een full lease contract in aanmerking genomen worden voor unbundling. De meest populaire kostenposten waren banden, brandstof, vervangwagens en pechverhelping.

Guy Hannosette (Vancia Car Lease): “Leasemaatschappijen maken afspraken met bandenmerken en bandencentrales en spelen zo hun schaalgrootte als klant uit, waardoor er geen voordeel te halen valt door unbundling”.

Erik Swerts (Alphabet): “Wie de vervangwagen uitneemt, beschikt bijna altijd over eigen middelen om dit op te vangen, zoals bv. poolwagens”.

Wanneer een vlootbeheerder vandaag voor unbundling kiest, richt hij zijn pijlen hoofdzakelijk op de verzekeringscomponent.

 

Verzekeringen in de spots

De verzekeringscomponent is na de huur de duurste kostenpost in de maandelijkse leaseprijs.

“Wij hebben vandaag weinig klanten met een unbundled contract, maar een regelmatig gehoorde reden om de verzekering eruit te nemen is dat het om een internationaal bedrijf gaat, die één enkele verzekeringsmaatschappij opgelegd krijgt vanuit de thuisbasis” licht Erik Swerts (Alphabet) toe.

Guy Hannosette (Vancia Car Lease) vervolgt: “De verplichte BA-verzekering en de omnium zitten in een 20/80 verhouding. Unbundling kan een rem zijn, daar de BA zonder en de omnium met BTW wordt aangerekend door leasemaatschappijen. Het is dus beter dit samen te houden”.

Gudrun Ghijs, zaakvoerder Ciac Fleet: “Unbundling van de verzekeringscomponent wordt gevraagd door firma’s met een zware verzekeringsportefeuille; met veel en dure polissen. In de regel gaat het om firma’s met een productieapparaat. Ook bedrijven met veel eigen vastgoed kiezen hiervoor. Het bundelen van alle verzekeringspolissen (what’s in a name) levert hen voordeel op voor de autoverzekering”.

“De verhouding schade/premie (=SP) is bepalend voor wat de verzekeringsmaatschappij aanrekent” verduidelijkt Guy Hannosette (Vancia Car Lease). “Autoschadeverzekering is weinig rendabel voor verzekeringsmaatschappijen; vaak amper beter dan een 0-operatie. Indien de verzekeringnemer een groot pakket neerlegt met verschillend risico – vb. vastgoed met grote waarde en eerder gering risico, personeel,… – dan kan er geschoven worden met marges en kunnen kortingen op de autoverzekering worden toegestaan die gunstig lijken. Indien echter de schadegevallen te hoog oplopen, zal de verzekeringsmaatschappij deze dekking schrappen uit de overeenkomst en verdwijnt het schijnbare voordeel van unbundling”.

 

Elektrificatie van het wagenpark

“Naast het unbundlen van diensten zoals verzekeringen en brandstof kan de overschakeling naar elektrisch rijden ook aanleiding zijn tot unbundling” verwijst Farrah Pedrido, Sales Manager bij TraXall Belgium. “Grotere wagenparken zijn vaak ondergebracht bij meer dan één leasemaatschappij en elke leasemaatschappij heeft een samenwerking met een leverancier voor laadkaarten en laadinfrastructuur. Bedrijven krijgen zo te maken met verschillende partners en processen voor het elektrisch laden van de totaliteit van hun vloot. Door te kiezen voor unbundling, kunnen zij het laadproces en de laadinfrastructuur uniform onderbrengen bij één, zelf geselecteerde leverancier”.

 

Conclusie

Erik Swerts (Alphabet): “Unbundling is complex te organiseren voor bedrijven en gaat gepaard met extra workload. Wie de contracten analyseert per kostenpost, vergeet dat de prijs niet alles weergeeft”. Gudrun Ghijs (Ciac Fleet) treedt bij: “Wie het zelf wil regelen moet rekening houden met administratieve en organisatorische belasting, het feit dat extra partijen en contactpersonen betrokken worden, wat tijdrovend is en mankracht vereist”.

“Unbundling gaat gepaard met extra complexiteit en workload die TraXall voor zijn rekening neemt. Vergeet niet dat daar tegenover wel flexibiliteit en kostenbesparingen staan.  Bovendien zijn er andere prioriteiten die we vandaag aanpakken, meer specifiek mobiliteit voor de medewerkers als een groot geheel bekijken” stelt Farrah Pedrido (Traxall Belgium). “Mobiliteitsmanagement omvat autolease, fietslease, openbaar vervoer… en wordt idealiter in één ‘mobiliteitscontract’ met één partner gebundeld. Dat sluit unbundling echter niet uit, omdat juist op het vlak van multimodale mobiliteit nieuwe spelers de markt betreden, over specifieke sterktes beschikken, maar nog niet altijd gekend zijn bij het grote publiek”.

Guy Hannosette (Vancia Car Lease) vat als volgt samen: “Ontzorging door één partner voor alles,  één factuur voor alles en rapportering als bewijsvoering en info voor de beslissingname, maken ‘bundling’ tot meest efficiëntie keuze”.