Voor de volledigheid herhalen we dat voor een lichte vrachtwagen de Maximaal Toegelaten Massa – MTM (*) 3500 kg bedraagt. Het betreft hier het maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand dat toegelaten is volgens de technische kenmerken van het voertuig. Het voertuig moet beschikken over een halfopen of gesloten laadbak en de laadruimte moet minstens 50% van de lengte van de wielbasis te bedragen. De verkeersbelasting is lager dan bij normale personenwagens en wordt berekend op basis van de MTM. Indien de laadruimte minder dan 50% bedraagt in verhouding tot de wielbasis wordt het voertuig geherkwalificeerd als personenwagen. Bijgevolg zijn dan de tarieven van personenwagens van kracht (voor zowel verkeersbelasting als BIV).

Is uw lichte vracht dus reeds vóór 1 juli 2017 ingeschreven in Vlaanderen dan blijft alles bij het oude. Schrijft u een voertuig in bij het Brusselse of Waalse Gewest of op naam van een leasingmaatschappij na 30 juni 2017 dan wijzigt er ook niets. Daar geldt nog steeds de oude berekeningswijze op basis van het gewicht van uw voertuig net zoals dat dus geldt voor een lichte vracht die reeds vóór 1 juli 2017 in Vlaanderen ingeschreven werd. Concreet betaalt u dan voor uw lichte vracht een verkeersbelasting van 36,53 euro (MTM minder dan 501 kg) tot 148,76 euro (MTM van 3001 kg tot 3500 kg) volgens de tarieven van tabel 1.

 

Verkeersbelasting geldig van 01 juli 2017 tot 30 juni 2018

Voor lichte vrachtwagens ingeschreven vóór 01/07/2017 in Vlaanderen en voor alle lichte vrachtwagens ingeschreven in het Brusselse en Waalse Gewest en op naam van een leasingmaatschappij .

Lichte vrachtwagens (MTM) Bedrag verkeersbelasting
1 – 500 kg € 36,53
501 – 1000 kg € 42,50
1001 – 1500 kg € 63,76
1501 – 2000 kg € 85,01
2001 – 2500 kg € 106,26
2501 – 3000 kg € 127,51
3001 – 3500 kg € 148,76

 

Principes groene verkeersbelasting lichte vracht in Vlaanderen

Hierna de voornaamst principes :

– de nieuwe regeling gaat in op 1 juli 2017

– zij geldt voor alle nieuw ingeschreven lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en

trekkers of tweedehands voertuigen die vanaf 1 juli 2017 worden ingeschreven in

Vlaanderen

– het bestaande wagenpark in Vlaanderen blijft onderworpen aan de oude regels (zie

tabel 1) met een actuele verkeersbelasting tussen 36,53 en 148,76 euro

–  men houdt voortaan rekening met het brandstoftype, de euronorm, alsook met de CO2-

uitstoot

– men onderscheidt binnen de Vlaamse groene verkeersbelasting 2 categorieën :

1)  MTM tot en met 2500 kg

Het basisbedrag (volgens tabel 1) wordt vermeerderd of verminderd met 0,3 % voor elke gram CO2 boven of onder 122 gram, met een minimum van 24 gram en een maximum van 500 gram.

Daarnaast wordt het basisbedrag vermeerderd of verminderd in functie van de brandstofsoort en de euronorm volgens onderstaande tabel.

Euronorm Benzine en andere brandstofsoorten Diesel
0 + 30% + 50%
1 + 10% + 40%
2 + 5% + 35%
3 0 + 30%
3 + roetfilter niet van toepassing + 25%
4 – 12,5% + 25%
4 +roetfilter niet van toepassing + 17,5%
5 of EEV – 15% + 17,5%
6 – 15% + 15%

2)  MTM vanaf 2501 kg tot en met 3500 kg

Bovenop het basisbedrag (volgens tabel 1) betaalt men een bedrag afhankelijk van de euronorm.

Euronorm Percentage
0 + 35%
1 + 25%
2 + 20%
3 + 15%
3 met roetfilter + 10%
4 + 10%
4 met roetfilter + 2,5%
5 of EEV + 2,5%
6 0

 

Zoals blijkt uit de voorbeelden zijn de verhogingen/verlagingen echter zeer beperkt zelfs voor voertuigen met EURO 2 norm.

Voorbeelden : vergelijking groene verkeersbelasting Vlaanderen en de  andere tarieven.

MTM

 

Inschrijving of herinschrijving Brandstof Euronorm CO2 Verkeerbelasting

Vlaanderen

Verkeerbelasting

Brussel/Wallonië/Leasing

3400 01/07/2017 Diesel 5 170 152,48 euro 148,76 euro
3400 01/07/2017 Diesel 3 170 171,08 euro 148,76 euro
3400 01/07/2017 Diesel 2 170 178,52 euro 148,76 euro
2400 01/07/2017 Diesel 5 170 140,16 euro 106,26 euro
2400 01/07/2017 Diesel 3 170 153,44 euro 106,26 euro
2400 01/07/2017 Diesel 2 170 158,75 euro 106,26 euro

 

Men kan zelfs simulaties berekenen van de Vlaamse verkeersbelasting aan de hand van onderstaande link :

https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieVerkeersbelasting.html#/q/top

 

Afschaffing van de belastingvrije meerwaarde bij verkoop van een bedrijfsvoertuig

De federale regering besliste op 27 oktober 2017 in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop van bedrijfsvoertuigen opnieuw te belasten. Het betreft de afschaffing van de vrijstelling op gerealiseerde meerwaarden bij verkoop van bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) die thans geldt bij herbelegging in een nieuw meer ecologisch type (art. 44bis) en de meerwaarden  op  voertuigen  voor  gemeenschappelijk  vervoer  van personeelsleden tussen woon-werk (in de mate dat geen rekening wordt gehouden met de verhoogde afschrijving van 20%). De huidige geldende 2 vrijstellingen zouden dus worden afgeschaft. Dat staat in elk geval te lezen in het ontwerp van hervorming van de vennootschapsbelasting op het ogenblik van de redactie van deze tekst begin december 2017. De wettekst moet wel nog door het parlement worden goedgekeurd.  In plaats van herinvesteringen in de groenste en modernste bedrijfsvoertuigen te ondersteunen zal de fiscus de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van oudere te vervangen bedrijfsvoertuigen opnieuw belasten. Thans geldt nog een specifiek fiscaal regime voor ondernemingen die bedrijfsvoertuigen zoals bussen, autocars, taxi’s en vrachtwagens in hun boekhouding als activa hebben. Bij een verkoop van die voertuigen wordt de meerwaarde niet belast op voorwaarde dat die sommen ingeboekt worden in een belastingvrije reserve en  geherinvesteerd worden in voertuigen die aan een strengere ecologische norm beantwoorden.

Deze maatregel zorgt vandaag voor een snellere vergroening van het wagenpark van bedrijven actief in transport. Tegelijk kon het eigen vermogen van de ondernemingen versterkt worden. De maatregel kan een herinvestering in voertuigen met betere milieuprestaties en nieuwe aandrijvingen ernstig vertragen.