Daarin staat te lezen dat zero-emission voertuigen vanaf 2023 bijna volledig zullen gedefiscaliseerd worden met uitzondering van de CO2-bijdrage waarvan het bedrag zal afhangen van het aantal kilometer dat deze voertuigen afleggen voor professionele en woon-werkverplaatsingen. Zoals reeds vroeger voorspeld zal de fiscale belasting voor niet zero-emission voertuigen in het wetsvoorstel verder verhogen. De basis formule voor de berekening van het voordeel blijft wel behouden maar de referentie-uitstoot zal wel drastisch verlaagd worden. Deze bedraagt voor 2019 107 gr/km voor benzine-, CNG- en LPG- voertuigen en 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotorisatie. De referentiewaarde zouden niet meer gebaseerd zijn op de gemiddelde CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark die het voorgaande jaar werden verkocht maar via een vaste waarde die elk jaar daalt en voor het jaar 2023 op nul uitkomt.
Dit zou in werkelijkheid een belangrijke verhoging betekenen van het voordeel van alle aard. Bovenop voorziet het wetsvoorstel ook een bijkomend voordeel van alle aard op het gratis gebruik van de tankkaart. In de vennootschapsbelasting zou het plafond van fiscale aftrekbaarheid voor voertuigen aangedreven met fossiele brandstoffen worden vastgelegd op maximaal 50% in 2021, 25% in 2022 en 0% in 2023. Op dit ogenblik bestaan deze regels enkel als wetsvoorstel maar zij zullen zeker richtinggevend zijn voor de volgende regering na de verkiezingen van 26 mei.
Michel Willems
MOBILITAS