Allereerst openden de Schyns-groep en haar 7 vlootvertegenwoordigers de show door haar belangrijkste modellen voor de B2B-markt voor te stellen. De groep Schyns, die in de regio van Luik en Namen actief is, vertegenwoordigt 5 merken (Peugeot, Citroën, DS, Mini, BMW), 24 concessies en 450 medewerkers waaronder 7  fleetspecialisten. Maar de groep was het voorbije jaar vooral ook goed voor 7.500 Peugeots, 2.300 Citroëns, 1.350 BMW’s en 450 Mini’s.

Voor Arval nam vervolgens Vincent Houart, head of consulting and CVO, het woord om de resultaten voor te stellen van de Corporate Vehicle Observatory 2018. “Deze barometer is gebaseerd op een enquête die wordt gevoerd door een extern bedrijf dat hiervoor zowat 300 Belgische ondernemingen aanschrijft. De resultaten zijn gratis beschikbaar met als doelstelling de markt te kunnen vergelijken, te anticiperen op tendenzen, maar ook om nieuwe ideeën aan te reiken”, gaf Houart aan.

 

Succes van de leasing

Een van de tendenzen voor 2018 is de aantrekkingskracht van de leasing. Steeds meer bedrijven opteren voor leasing, inclusief de kleine en middelgrote ondernemingen die tot nu toe vooral voor aankoop via eigen middelen opteerden. De reden is uiteraard de groeiende interesse in het cafetariaplan maar ook de complexiteit van de sector die heel wat bedrijven ervan weerhoudt om hulp in te roepen voor het beheer van hun vloot.

Contractduur

In België is de gemiddelde gebruiksduur van een bedrijfswagen, leasing of niet-leasing, 5,2 jaar. Dat is lager dan het Europese gemiddelde dat op 5,7 jaar ligt. Bij de utilitaire voertuigen ligt het gemiddelde voor ons land op 6,4 jaar.

Verdeling brandstoftypes

In ons land draaien de car-policy’s nog voor 80% rond dieselvoertuigen, ondanks een groeiende interesse voor benzine op de wereldmarkt. De jongste tijd mogen dan al heel wat alternatieve oplossingen het daglicht hebben gezien, er is duidelijk een trend waarbij toeleveranciers zich vandaag ontwikkelen, voornamelijk rond elektrische oplossingen en in mindere mate ook rond gas en waterstof.

Toch blijft België in vergelijking met zijn Europese buren een voorloper als het gaat over de intentie om alternatieve oplossingen voor de klassieke brandstoffen te implementeren. Zo hebben 64% van de ondervraagde Belgische ondernemingen al een alternatieve oplossing geïmplementeerd of zijn ze van plan dat binnen de 3 jaar te doen, terwijl het Europese gemiddelde op dit punt slechts 44% bedraagt. Het is uiteraard de hybride oplossing die het meeste bijval geniet.

Telematica

De integratie van telematica is nog geen prioriteit in het takenpakket van de vlootbeheerders. Hier hinkt België achterop bij het Europese gemiddelde: 13% van de Belgische ondernemingen maken gebruik van telematica tegenover 19% als Europees gemiddelde. Daar zijn twee redenen voor: enerzijds de GDPR en anders de validering door de sociale partners. De telematica blijft nog al te vaak, en ten onrechte, gezien als een inbreuk op de privacy. Vincent Houart benadrukte echter de talrijke voordelen die telematica kan bieden inzake opvolging van de vloot en optimalisatie van de kosten.

 

Mobiliteitsbudget

Ja, het mobiliteitsbudget wekt de interesse van de Belgische bedrijven. “Veel ondernemingen zijn zich nu al aan het voorbereiden op dit mobiliteitsbudget, maar ze wachten allemaal op het door de regering beloofde wettelijke kader om het te kunnen implementeren. Bovendien kennen niet alle oplossingen evenveel succes. Zo scoren vooral de carsharing en de carpooling erg goed in de enquête, zowel in België als in de rest van Europa. Op de derde plaats staat hier Private Lease.