Hiertoe heeft de federale regering een voorontwerp van wet ingediend. Werknemers zouden niet langer 12 maanden met een bedrijfswagen moeten rijden voor ze deze kunnen inruilen voor een cashbudget.

In de huidige regeling moeten werknemers op het moment van hun aanvraag voor een cash budget al over een bedrijfswagen beschikken. Dit betekende dat bij promotie of bij de start van een nieuwe loopbaan de werknemer de eerst twaalf maanden reeds over een bedrijfswagen diende te beschikken alvorens hij dit voertuig kon inruilen tegen een cash budget. Die voorwaarde van 12 maanden wordt nu geschrapt. Concreet betekent dit dat van zodra een werknemer “in aanmerking” komt voor een bedrijfswagen, deze werknemer kan beslissen de hiervoor voorziene budgetruimte niet in de vorm van een bedrijfswagen op te nemen maar cash te laten uitbetalen mits betaling van het voordeel van alle aard. Komen in aanmerking voor een bedrijfswagen: werknemers die bij aanwerving, na een bevordering, of bij functieverandering, deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor het bij de werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet.

De werkgever moet de cash for car regeling wel eerst algemeen invoeren in zijn bedrijf. De invoering ervan is evenwel geen wettelijke verplichting voor de werkgever. De aanpassing werd reeds op de ministerraad goedgekeurd en is nu voor advies naar de Raad van State en naar de sociale partners.

Er is wel kritiek te horen van de vakbonden die hierin een algemene omzeiling van de normale sociale bijdragen op het loon vrezen. De autosector moet zich echter niet ongerust maken. In een aantal gevallen bleek de overstap van een bedrijfswagen naar een cash for car budget te zijn ingegeven om zich de lang verwachte droomwagen te kunnen aanschaffen (mits nogmaals een eigen financiële opleg). Dus een voertuig die normaal gezien volledig buiten de carpolicy viel. Bij de prijsonderhandeling bij de concessie kon de werknemer wel genieten van de leasekorting van het moederbedrijf. En zo waren alle partijen tevreden.