Tijdens de lockdown organiseerde link2fleet meerdere webinars om bepaalde veranderingen aan het licht te brengen die de Covid-19-crisis teweeg zou kunnen brengen voor de manier waarop een bedrijfswagenpark wordt beheerd. Deze sessies gaven ons de kans om 5 identieke vragen te stellen aan meer dan 250 fleetmanagers. Die werden hen voorgelegd met een interval van twee maand – 23 april en 18 juni. Na de analyse van alle antwoorden konden we uiteraard enkele nuances vaststellen. Zo zijn vooral een paar percentages verfijnd. Maar het meest opvallende was dat de grootste trends van het begin van de crisis twee maand later volledig werden bevestigd door de fleetmanagers toen de lockdown werd afgebouwd.

De grote trends in 5 vragen:

Wat is de verwachte impact van COVID-19 op uw wagenpark en de manier u het beheert?

Gezien COVID-19, wat is uw inschatting voor de evolutie van het aantal afgelegde kilometers voor 2020?

Voor de contracten die in 2020 zullen worden beëindigd, wat is het verwachte percentage van de contractverlengingen?

Gezien COVID-19, denkt u dat het volume van de bestellingen van voertuigen in 2020 zal…

Gezien COVID-19, wat zijn uw belangrijkste verwachtingen ten opzichte van uw leveranciers?

Globaal gezien werden de tendenzen van de vorige webinar (23.04) bevestigd.

Fleet Managers blijven voorzichtig optimistisch; de meerderheid zonder grote dalingen in bestelvolume.

Het aantal verwachte contractaanpassingen is gestegen, mogelijk door langere levertijden, en minder kilometers in de lockdown-periode.

Wel een belangrijke verschuiving in de verwachtingen ten opzichte van de leveranciers: het belang van kortingen is sterk gedaald. Fleet Managers verwachten vooral advies, innovaties en mobiliteitsoplossingen.

Elektriciteit in de lift

In onze sessie van juni hebben ook onderzocht of de Covid-19-crisis zou leiden tot een herziening van de car policy en een versnelling van de elektrificatiestrategie. Daar kwamen de volgende trends uit naar voren…

In samenwerking met Eurofleet Consult