De premie is afhankelijk van de cataloguswaarde van de wagen. De maximumpremie van 5.000 euro geldt voor voertuigen tot 31.000 euro en vermindert tot een premie van 2.500 euro voor een wagen van meer dan 61.000 euro. De komende jaren worden de subsidiebedragen jaarlijks afgebouwd tot maximum 2.000 euro in 2019. In 2020 wordt de premie weer afgeschaft. De premie is enkel geldig voor wagens aangekocht en ingeschreven op naam van particulieren gedomicilieerd in het Vlaams Gewest. Bedrijven genieten niet van dit voordeel, maar blijven genieten van een verhoogde aftrek van 120 procent voor elektrische voertuigen. Nieuw ingeschreven elektrische voertuigen, zowel ingeschreven door een particuliere of een bedrijf binnen het Vlaamse Gewest zijn ook vanaf 1 januari 2016 definitief vrijgesteld van BIV en verkeersbelasting. Dit is niet het geval voor voertuigen ingeschreven in het Brussels & het Waals Gewest of voor bedrijfsvoertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij. Zij volgen de klassieke tarieven BIV (gebaseerd op fiscale PK of het vermogen) en de klassieke tarieven verkeersbelasting (nog steeds gebaseerd op de fiscale PK). De elektrische voertuigen worden gemakshalve voor de jaarlijkse verkeersbelasting in dit laatste geval gelijkgesteld met het minimumtarief van thans 77,35 euro. Het Waalse Gewest besliste eind 2014 uit budgettaire overwegen om de eco-bonus van 2500,00 euro voor zuiver elektrische voertuigen af te schaffen. In Frankrijk daarentegen kan de maximale overheidssubsidie sinds april 2015 bij de aankoop van een 100 % elektrisch voertuig tot 10.000,00 euro oplopen. Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom streeft naar 60.000 elektrische wagens tegen 2020, terwijl er in 2014 slechts 1.287 werden verkocht. De minister heeft wel de mogelijkheid de premies terug te schroeven  om oversubsidiëring tegen te gaan. Thans is een maximumbudget van 5 miljoen euro voorzien in de begroting.

Overzicht Vlaamse subsidie elektrische voertuigen in 2016 aangekocht door particulieren.

Cataloguswaarde

2016

2017

2018

2019

C < €31.000

€5.000

€4.000

€3.000

€2.000

€31.000 ≤ C < €41.000

€4.500

€3.500

€2.500

€1.500

€41.000 ≤ C < €61.000

€3.000

€2.500

€2.000

€1.500

C ≥ €61.000

€2.500

€2.000

€1.500

€1.000

Aanvragen van de premie

Wie als Vlaams particulier een elektrisch voertuig koopt of kocht kan vanaf nu de premie aanvragen via het Vlaams Energie Agentschap (VEA). De premie moet ten laatste een maand na de bestelling van het voertuig worden aangevraagd, is te horen bij VEA. De uitbetaling gebeurt na levering van de auto.

Laadinfrastructuur

De minister investeert ook in de  verdere  uitbouw van de laadinfrastructuur. Daarom maakt de Vlaamse regering zich sterk om 5.000 extra laadpalen tegen 2020 te installeren. De bouw van die laadinfrastructuur wordt overgelaten aan de privé-markt.

Op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be wordt midden januari 2016  een simulator geopend voor de berekening van de premies. Dit is dringend nodig na de recente hervorming van de BIV en de verkeersbelasting.

Gevolgen van salonkortingen op het voordeel van alle aard.

Enkele constructeurs zetten hun elektrische voertuigen tijdens het autosalon extra in de kijken door de Vlaamse premie nogmaals te verdubbelen onder de vorm van een algemene korting voor alle kopers, dus ook voor bedrijfswagens. Dit laatste kan interessant zijn vermits dit de cataloguswaarde verlaagt voor de berekening van het voordeel van alle aard. Een fiscale regel die overigens ook geldt voor iedereen die een bedrijfswagens aankoopt met fossiele aandrijving. Vraag daarom na of de zogenoemde salonkorting een korting is die voor iedereen geldt en die door de constructeur voor iedereen wordt opengesteld. Een dergelijke korting verlaagt dan de fiscale catalogusprijs die wordt gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard. Specifieke leasingkortingen of concessiekortingen geven geen recht op een lagere fiscale cataloguswaarde.Voor de zogenoemde “Packs” dient men enkel met de waarde van het pack rekening te houden en niet met de waarde van de afzonderlijke opties.

 Voorbeeld : berekening van de Vlaamse subsidie als percentage van de catalogusprijs.