Arval Mobility Observatory wordt vandaag gelanceerd als een nieuw en onafhankelijk onderzoeks- en informatieplatform dat een gedetailleerd en gezaghebbend inzicht in de wereld van de mobiliteit biedt. Het vervangt het Franse Observatoire du Véhicule d’Entreprise, dat werd gelanceerd in 2002, en nadien werd omgedoopt tot de internationale Corporate Vehicle Observatory. Het biedt een wereldwijd en 360° inzicht in mobiliteitstrends, -oplossingen en -toepassingen in het dagelijks leven.

“De tranformatie is een reactie op de snelle veranderingen en ontwikkelingen in het bedrijfstransport. Dat omvat tegenwoordig mobiliteitsoplossingen en reismogelijkheden voor individuen, naast gevestigde keuzes zoals bedrijfsvoertuigen”, aldus Yaël Bennathan, nieuwe Head of the Arval Mobility Observatory. “Arval Mobility Observatory wordt wereldwijd één gezaghebbende denktank en gespecialiseerd platform voor het observeren, bestuderen, interpreteren en bespreken van de verwachte mobiliteitsontwikkelingen in de breedste zin van het woord. We leven in spannende tijden en we moeten anticiperen op fundamentele verdere veranderingen in onze industrie – we kunnen ze maar beter snel omarmen”, vervolgt ze. Arval Mobility Observatory streeft ernaar om gedetailleerde en accurate informatie te verstrekken aan alle soorten publiek – niet alleen aan grotere, maar ook aan kleinere bedrijven, particulieren, autofabrikanten, openbare instellingen, studenten, media, enzovoort. Het wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu door alle belanghebbenden in de keten meer inzicht te bieden in het nieuwe mobiliteitsparadigma waarin we evolueren en ze de weg helpen vinden in het overweldigende aanbod van beschikbare mobiliteitsoplossingen. In een tijdperk waarin gegevens een essentiële troef zijn, zal Arval Mobility Observatory onderzoeken hoe het verzamelen en gebruiken van gegevens kunnen bijdragen tot een beter begrip van mobiliteitsecosystemen, evenals tot een optimalisatie van middelen en prestatieverbeteringen. Arval Mobility Observatory kan rekenen op de steun en sponsoring van Arval, een wereldwijde lease- en mobiliteitsspecialist die deel uitmaakt van de BNP Paribas Group. Yaël voegt hieraan toe: “De steun van Arval voor het observatorium is zeer belangrijk voor het succes ervan. Arval kan ons helpen door haar gegevens en inzichten met ons te delen, met respect voor de autonomie en onafhankelijkheid waarmee wij als sectoroverschrijdende denktank en expertiseplatform willen werken”. Alain Van Groenendael, CEO van Arval, voegt eraan toe: “Bij Arval zijn we erg blij dat we deel uitmaken van dit project. We zullen onze expertise en gegevens volledig beschikbaar stellen, op anonieme basis, om deze te kunnen delen met een bredere expert community. Volgens ons zullen mobiliteit en gevestigde zakelijke vervoerskeuzes in de toekomst naast elkaar functioneren. De informatie die Arval Mobility Observatory ter beschikking stelt, zal van onschatbare waarde zijn voor het plannen van die transformatie en het opbouwen van de juiste partnerships in de sector. We hopen er onze klanten beter van dienst mee te zijn in een wereld die in toenemende mate verbonden zal zijn via voertuigen, actoren uit de sector en gebruikers van onze mobiliteitsdiensten.”