De gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine is een gevolg van de taxshift  die de regering-Michel einde 2015 aankondigde. De voorbije drie jaar werd de taks op diesel geleidelijk verhoogd. In een laatste fase werd de accijns op benzine zelfs lichtjes verlaagd. De aanpassingen werden doorgevoerd via het zogenoemde cliquetsysteem. Bij elke prijsdaling van de dieselbrandstofprijzen op de oliemarkten trok de overheid automatisch de accijnzen op waardoor de daling van de dieselprijs slechts voor de helft werd doorgerekend aan de consument en voor de andere helft werd omgezet in een accijnsverhoging. Inmiddels is een maximumprijs van diesel boven 1,53 euro al lang geen utopie meer. Een dieseltankbeurt van 50 liter levert de schatkist vandaag ongeveer 10,00 euro meer aan accijnsinkomsten op in vergelijking met 2015. Men kan het ook anders bekijken. De subsidie van diesel ten opzichte van benzine is nu uitgedoofd. Vandaag behoort België samen met Frankrijk, Italië en Nederland tot de koplopers inzake accijnsbelasting en taxatie op dieselbrandstof. Dit zal zeker het tanktoerisme in Luxemburg en Duitsland aanmoedigen. Een dieseltankbeurt kan tot vandaag 20,00 euro goedkoper in Luxemburg. De aanpassing van de accijnzen is in eerste instantie een budgettaire maatregel maar kadert ook in de ontmoedigingspolitiek om het wagenpark te vergroenen voorlopig met enig succes. Het aantal verkochte dieselvoertuigen is voornamelijk bij particuliere verkopen de laatste drie jaar strek gedaald, mede door de gevolgen van het dieselschandaal. Voor de markt van de bedrijfswagens is echter enig licht te bespeuren aan de horizon. Bosch kondigde enkele weken geleden een productierijpe techniek aan met bijzonder lage uitstootwaarden die ook in de realiteit worden gehaald. Dit zal vooral een redding betekenen voor de zwaardere SUV’s  die met hun hoog gewicht en zelfs in hybride op benzine een hoog verbruik laten optekenen. Wij komen hierop terug in een volgend artikel.

 

Gevolgen voor de TCO berekening

De hogere dieselbrandstofprijs zal ook een weerslag hebben op de huidige en toekomstige TCO-kost van bedrijfswagens. Buiten de accijnsverhoging moeten wagenparkbeheerders ook rekening houden met de aanpassing van de aftrekbaarheid van de brandstofkosten vanaf 2020. In plaats van de huidige 75% aftrekbaarheid zal de aftrekbaarheid worden berekend in functie van de CO2-uitstoot op basis van de NEDC 2.0 norm. Voor een dieselvoertuig die men vandaag bestelt met een uitstoot van 124 gram volgens de NEDC 2.0 norm betekent dit een fiscale aftrekbaarheid van alle autokosten inclusief brandstofkosten van slechts 58% vanaf 1 januari 2020.