Toen ze eind 2013 bij bpost kwam werken, werd Valérie Barratt hoofd van een bijzonder eclectische vloot van 16.610 voertuigen: personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens, motorfietsen, fietsen enz. De nutsvoertuigen trekken uiteraard het leeuwendeel naar zich toe. En natuurlijk moet alles via aanbestedingen verlopen. “De voertuigen van bpost worden ofwel aangekocht, ofwel gehuurd, afhankelijk van hun gebruik”, legt Valérie Barratt uit. Voor de huur van de bestelwagens zette ze een mini-wedstrijd tussen de verhuurders op touw om zo de scherpste prijzen te kunnen afdingen. “Maar we kijken niet alleen naar de prijs van een voertuig. Wanneer we veranderen, nemen we alle mogelijke oplossingen onder de loep, en kiezen we voor het beste voertuig voor het ‘mail’ center (60 centra verdeeld over het hele land, nvdr), rekening houdend met de af te leggen afstanden, de diensten enz.”

Tijdens die zoektocht naar de beste oplossing analyseert bpost ook alle bestaande mobiliteitsopties. “Als we een interessante oplossing zien, doen we eerst een test of kopen we zo’n voertuig zodat de postbeambten het in echte omstandigheden kunnen uitproberen. Hun meningen zijn doorslaggevend in de uiteindelijke keuze, net als de kost/tijdrentabiliteit. Dit weegt trouwens zwaarder door dan de prijs. bpost heeft bijvoorbeeld pas een vloot van een tiental elektrische driewielers besteld. Ze zijn duurder in aankoop, maar hebben minder onderhoud of tankbeurten nodig. En dat vermindert het tijdverlies van onze postbodes en de gebruikskost in vergelijking met een traditioneel voertuig. Bovendien zijn die voertuigen ergonomischer omdat ze specifiek voor postbodes werden ontwikkeld.

bpost-1“Op zijn ronde stapt een postbode minstens 500 keer in en uit zijn voertuig. Het moet dus wel ergonomisch zijn.”

Valérie Barratt, Fleet Manager van bpost en Fleet-Owner of the Year 2015

 

Een enige rijschool

Veiligheid en preventie zijn twee bekommernissen waar bpost een erezaak van maakt. De bedoeling? Ongevallen verminderen en beschikken over voertuigen die meer zijn afgestemd op de werkomstandigheden van de postbeambten. “Op zijn dagelijkse ronde stapt een postbode minstens 500 keer in en uit zijn voertuig. Het is dus belangrijk dat het ergonomisch is om ongevallen of kwetsuren te voorkomen. Beeld je eens in dat hij bij het instappen zijn knie bezeert en zo rijdt. Het risico op een ongeval zou groot zijn. En dat is precies wat wij willen vermijden. Net daarom deed bpost in 2014 een onderzoek naar ergonomie, in samenwerking met de universiteit van Lyon. Verschillende postbodes deden er tests met voertuigen uitgerust met sensoren. Zo konden we een lijst opstellen met punten om op te letten in de keuze van onze toekomstige dienstvoertuigen. Tegelijk beschikt bpost ook over een ‘preventieteam’ dat regelmatig met de postbeambten spreekt om meer inzicht te krijgen in hun dagelijkse problemen en ze te helpen hun werkomstandigheden te verbeteren. bpost heeft ook zijn eigen rijschool, waar elke nieuwe werknemer een opleiding volgt om veilig, ecologisch en ergonomisch te leren rijden.”

Dankzij een systeem voor de registratie van de gegevens van de voertuigen kan het bedrijf het rijgedrag van zijn medewerkers ook opvolgen en analyseren en dit waar nodig bijsturen. Er zijn al een honderdtal voertuigen mee uitgerust, wat heeft geleid tot een lager verbruik en meer veiligheid voor de medewerkers.

bpost vient de passer commande d’une dizaine de véhicules à trois roues électriques, spécifiquement développés pour le métier de facteur.
bpost bestelde zopas een tiental elektrische driewielers, speciaal ontwikkeld voor postbodes.

Naast de ontwikkeling van een intranetpagina gewijd aan veiligheid en rijtips heeft bpost de autoconstructeurs ook gevraagd om filmpjes te maken waarin de belangrijkste functies van de modellen worden toegelicht: waar pas je de stoel aan, waar zitten de richtingaanwijzers, hoe regel je de lichten enz. “Kleine dingen die het dagelijkse leven van onze medewerkers moeten vereenvoudigen zodat ze zich volledig op de weg kunnen concentreren in plaats van aan hun stoel te prutsen.”

Dankzij al die oplossingen kon bpost de ongevallenstatistieken van zijn vloot al met 32% naar beneden brengen.

 

En de personenwagens?

Voor zijn company cars werkt bpost met negen categorieën die gekoppeld zijn aan de diverse functies en die variëren van stadsauto’s tot exclusieve berlines. Het eerste werk dat we op dit vlak verrichtten, was een vereenvoudiging van het beheer door de car policy en de manier van werken te herzien.

De responsabilisering van de bestuurders heeft ook een grote rol gespeeld in de nieuwe strategie, via de optimalisatie van de poolwagens. “bpost heeft een vijftiental poolwagens”, vertelt Valérie Barratt. “In plaats van een nieuw voertuig te bestellen wanneer een leasing ten einde loopt, oriënteren we de bestuurder momenteel naar een van deze wagens. En het doel is bereikt, want ze staan niet meer dagenlang op onze parkings zoals dat vroeger het geval was.”

Kortom, een spaarzaam en ecologisch beleid. Een vermindering van het aantal merken, CO2-beperkingen per categorie, maar ook de invoering van alternatieve aandrijfsystemen zijn de richtsnoeren van het fleet-ownerbeleid van 2015. “Om die technologieën uit te proberen, hebben we een hybridewagen en een elektrische wagen geïntroduceerd. Wanneer een bestuurder een nieuw voertuig mag bestellen, zal hij zich nu prioritair tot een van deze aandrijfsystemen moeten wenden. Als dit niet bij zijn profiel past, kan hij voor een dieselvoertuig gaan, maar hij zal dan wel de minst vervuilende motor moeten kiezen.”

bpost-4“We hebben besloten de bestuurders te responsabiliseren en onze vloot poolwagens te benutten. Wanneer een leasing ten einde loopt, gebruiken we deze wagens in plaats van nieuwe te bestellen.”

Valérie Barratt, Fleet Manager van bpost en Fleet-Owner of the Year 2015

 

Ook mobiliteit wordt niet over het hoofd gezien

De hoofdzetel van bpost ligt pal in Brussel en moet dus ook het nieuwe verkeersplan van de hoofdstad volgen. Die situatie noopte het bedrijf ertoe alternatieve mobiliteitsoplossingen te bekijken.

“Voor dat mobiliteitsplan er was, hadden de medewerkers gemakkelijk toegang tot de openbare parking in de buurt van onze kantoren. Vandaag is dat niet meer zo.”

We moesten dus andere mogelijkheden bedenken, zoals een terugbetaling per gefietste kilometer om naar het werk te gaan, of carpooling. Recenter nog voerde de fleet-owner een systeem in dat medewerkers toelaat hun parkingabonnement in te ruilen voor een abonnement voor het openbaar vervoer of een abonnement van een verder afgelegen parking om te voet naar de hoofdzetel te komen. “Al 150 personen hebben hun oude abonnement ingeruild”, vertelt ze. “Het is heel positief om te zien dat ze zich bewust zijn van het mobiliteitsprobleem. Deze verandering was mogelijk dankzij de communicatiecampagnes die wij intern regelmatig voeren.”

Maar dit zijn niet de enige oplossingen die het bedrijf aanbiedt. bpost analyseert momenteel nog andere oplossingen die de komende maanden het levenslicht zouden moeten zien.

Want we moeten eerlijk zijn: de nieuwe strategie kan pas na jaren vruchten beginnen afwerpen. Gelukkig kan Valérie Barratt bogen op een jarenlange fleetervaring binnen andere bedrijven. Nochtans was de autowereld niet bepaald het beroep waar ze van droomde, geeft ze toe. “Maar misschien is dat een pluspunt. Want zo kan ik een andere visie delen dan deze die een autoliefhebber misschien zou hebben gehad en kan ik voertuigen voorstellen die niet altijd populair zijn in de andere vloten.” Misschien is het wel die unieke visie die haar de felbegeerde titel van Fleet-Owner of the Year opleverde …

La flotte de bpost est très éclectique : du leasing opérationnel pour les vans à l’achat pour certains véhicules comme les camions.
De vloot van bpost is heel eclectisch: van operationele leasing voor de vans tot aankopen voor bepaalde voertuigen zoals vrachtwagens.

De vloot van bpost

Grootte van de vloot : 16.610 voertuigen (nutsvoertuigen en company cars)Soorten voertuigen : Fietsen, bestelwagens, scooters, vrachtwagens, personenwagens enz.

De meest vertegenwoordigde merken : Audi, BMW, Mercedes, Skoda, Volvo en Volkswagen, etc.

Leveranciers van de nutsvoertuigen: Renault, Opel, Fiat

Aantal leasingpartners: 7

Beheer:

Fietsen – scooters: aankoop – onderhoudscontract

Vans: operationele leasing, met uitzondering van brandstof, banden en verzekeringen

Vrachtwagens – trekkers – opleggers: aankoop of leasing met onderhoudscontract per kilometer

Company cars: operationele leasing, met uitzondering van brandstof (momenteel)

 


Een beetje geschiedenis

bpost-13

Eigenlijk behoeft bpost geen betoog meer. En toch is de geschiedenis van het Belgische postbedrijf een ommetje waard. Alleen al het feit dat het net als ons land werd opgericht in 1830 is het vermelden waard. In die tijd was de Belgische post een staatsdienst met de naam ‘Administratie van de post’. Die naam veranderde in 1971 in ‘Regie der Posterijen’ en in ‘De Post’ in 1992, naar aanleiding van een wijziging van zijn handelsnaam. Tot in 2003 genoot ‘De Post’ een monopolie in zijn sector op het Belgische grondgebied. Dat monopolie zou echter worden beperkt tot binnenlandse zendingen van minder dan 100 gram en inkomende internationale zendingen van minder dan 100 gram.

In 2010 kondigde ‘De Post’ zijn nieuwe naam en logo aan, met het oog op de vrijmaking van de postdiensten in België in 2011 en vervolgens ook in de Europese Unie. ‘De Post’ werd herdoopt tot ‘bpost’, een meer internationale naam met een b die toch verwijst naar zijn Belgische wortels.

bpost is vandaag zoveel meer dan een bedrijf dat brieven en pakjes verdeelt. Het bedrijf biedt in zijn verschillende kantoren immers ook bank- en verzekeringsdiensten aan.


bpost in enkele cijfers

9,6 miljoen brieven die elke dag worden behandeld

112.000 pakjes die elke dag worden verstuurd

1340 dienstpunten, verspreid over het hele land

60 ‘mail centers’ voor de behandeling van de post, verspreid over het hele land

2,44 miljard euro omzet gerealiseerd in 2014