Zowel Maxime Prévot, de Waalse minister van Openbare werken, als Vincent Hebert, de Algemeen Directeur van Coyote Systems Benelux, die het contract ondertekenden, legden de nadruk op het feit dat deze overeenkomst voordelen voor beide partijen heeft.

“Dankzij deze samenwerking zullen wij de Coyote gebruikers kunnen aangeven waar de zones zich bevinden die als risicozone beschouwd worden of waar zich de laatste jaren een groot aantal ongevallen voordeden. Wij zullen aan Coyote ook informatie over de werven, incidenten, spookrijders, weersinformatie, enz. kunnen doorgeven”, legt de minister van Openbare Werken uit. “Het is voor ons belangrijk dat wij deze informatie aan onze gebruikers kunnen doorgeven en hen op deze manier kunnen aanzetten om trager te rijden”, voegt de directeur van Coyote eraan toe.

Vincent Hebert (à gauche), Directeur Général de Coyote Systems Benelux et Maxime Prévot, Ministre Wallon des Travaux Publics et de la Sécurité Routière
Vincent Hebert (links), Algemeen Directeur van Coyote Systems Benelux en Maxime Prévot, Waals minister van Openbare Werken en Verkeersveiligheid

De Coyote gebruikers zullen eveneens verkeersproblemen kunnen signaleren via hun toestel en die informatie kan rechtstreeks worden doorgegeven aan de diensten van de Waalse administratie die instaat voor wegen en verkeer. Wallonië, dat voortaan in real-time over deze informatie kan beschikken, zal die informatie kunnen gebruiken in het kader van zijn taak om het verkeer in goede banen te leiden. Vooral dan naar de verkeersinformatie toe, die via de gebruikelijke kanalen (radio, internet, GPS, enz.) naar alle weggebruikers verspreid kan worden.

Om deze uitwisseling mogelijk te maken, zal Coyote een onlinesysteem ter beschikking van de Waalse administratie stellen. Daarop zal alle informatie, die door de Coyote gemeenschap wordt gemeld, toegankelijk zijn. De ondertekenaars van het contract benadrukken dat de privacy van de gebruikers gerespecteerd zal worden, aangezien alle gegevens anoniem zullen zijn.

Vincent Hebert, directeur van Coyote Systems Benelux, verduidelijkte dat ons land bijna 1 miljoen Coyote gebruikers telt, die een apparaat of de smartphone applicatie gebruiken en dat deze gemeenschap in augustus niet minder dan 7 miljoen verkeersinformatiemeldingen opleverde. 93% daarvan ging om incidenten.

En Vlaanderen en Brussel?

Momenteel gaat het enkel om een akkoord tussen het Waals Gewest en Coyote, maar het is legitiem om de vraag te stellen of Vlaanderen en Brussel niet zullen volgen. De Waalse minister wil in elk geval niets liever: “Neem nu de E40 tussen Luik en Brussel, die loopt door de drie gewesten. Het zou dan ook logisch zijn om de informatie over het hele land te delen om op die manier de gebruikers nog beter te informeren.” Afwachten maar of zijn oproep gehoor zal vinden…