In deze inmiddels vierde bijdrage over dit onderwerp kunnen we vandaag bevestigen dat einde vorig jaar de Europese Raad en afgevaardigden van het EU-parlement een compromis hebben bereikt na maanden van moeilijke onderhandelingen en enorme lobbydruk vanwege de Duitse autoconstructeurs (zie onze vorige bijdragen hierover): vanaf 2020 mogen alle Europese auto’s maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten.
 
Een CO2-uitstoot van 95 g/km komt overeen met een verbruik van 4,1 liter benzine en 3,6 liter diesel. De oorspronkelijk vastgelegde basisnorm van 95 g/km wordt dus behouden, maar via uitzonderingen gedeeltelijk afgezwakt en uitgesteld.
Formeel moet het compromis nog door het EU-parlement en de EU lidstaten worden goedgekeurd. De Duitse auto-industrie had een uitstel van vier jaar gevraagd maar moest uiteindelijk genoegen nemen met 1 jaar al haalt ze via nevenmaatregelen toch haar slag thuis. Voor haar betekent het huidige compromis voornamelijk zekerheid voor het modelgamma en de motorenplanning. Het afgezwakte compromis biedt vooral BMW en Mercedes voordelen.
 
In concreto houdt de nieuwe norm in dat 95% van alle nieuwe personenauto’s in 2020 maximaal 95 g/km CO2 mogen uitstoten. Vanaf het jaar 2021 zal deze norm voor 100% van alle nieuw verkochte auto’s gelden. Op het eerste gezicht is de nieuwe norm een flinke stap voorwaarts. Van 130 g/km in 2015 naar 95 g/km in 2021, maar er bestaan verder nogal wat uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is bijvoorbeeld het feit dat de 95 g/km-norm als gemiddelde berekend wordt op het hele gamma. Zo mogen autoconstructeurs ook na 2021 nog voertuigen op de markt brengen die beduidend meer CO2 uitstoten dan de 95 g/km, als ze in die periode maar voertuigen op de markt brengen die erg weinig uitstoten, zoals hybriden of elektrische auto’s.
 
Een tweede uitzondering vormen de zogeheten ‘ supercredtis’ . Hierdoor kunnen autoconstructeurs voor een bepaalde periode een zekere flexibiliteit in hun aanbod van voertuigen behouden om de gemiddelde vlootnorm van 95g/km te behalen. Tussen 2020 en 2022 kan men de grens van 95 gram voor een autovloot nog met maximaal 7,5 gram overschrijden door het inzetten van voertuigen die minder dan 50 g/km uitstoten en dit volgens een degressieve aanrekeningsmethode
•    vanaf  2020: 1 voertuig minder dan 50 g/km geldt als twee voertuigen
•    vanaf  2021: 1 voertuig minder dan 50 g/km geldt als 1,67
•    vanaf  2022: 1 voertuig minder dan 50 g/km geldt als 1,33
•    vanaf  2023 : 1 voertuig minder dan 50 gr/km geldt als twee
Door het inzetten van meer plug-in en volledig elektrische voertuigen kan een autoconstructeur dus `credits´ kopen om voertuigen op de markt te blijven brengen die gevoelig meer dan 95 g/km uitstoten. Dit is vooral van belang voor het Duitse premiumsegment.
 
Verbeterde testcyclus
Na dit compromos moet nog hard gewerkt worden aan de tijdige introductie van een verbeterde testcyclus zodat het geteste verbruik aansluit bij het verbruik in de praktijk op de weg. Momenteel lopen de verschillen tussen testgebruik en praktijkgebruik steeds verder op. De nieuwe CO2-compromisregeling is echter gebaseerd op de huidige testcyclusregeling en dat zal wellicht niet meer gewijzigd worden. De verbruiksnormen volgens een nieuwe testcyclus zouden dan enkel nuttig zijn voor de consumenten.
De beroepsvereniging van Vlaamse milieuprofessionals (VMX) kwam tot de conclusie via het TNO-onderzoeksrapport in opdracht van het Directoraat-Generaal CLIMA van de Europese Commissie, dat een belangrijk deel van de recente verbeteringen in de CO2-emissies van auto´s kan worden toegeschreven aan het gebruik van de zogenoemde `testflexibiliteit´. De gemiddelde CO2-emissie van nieuwe personenauto´s in Europa, is gedaald van 167,2 g/km in 2002 tot 140 g/km in 2010, een reductie van bijna 27 g/km. De laatste jaren kwamen er steeds meer aanwijzingen dat een gedeelte van de gemeten reductie wellicht niet kan worden toegeschreven aan de toepassing van herkenbare CO2-verlagende technologieën, maar een resultaat kan zijn van het feit dat autoproducenten flexibiliteit in de testprocedure gebruiken om lagere CO2-uitstoot te bereiken bij de typegoedkeuringstest. Benieuwd hoe de Europese instanties hierop zullen reageren. Ook dient verder onderhandeld te worden over de verdere reductie van de norm na 2020. Deze zou richting 70 à 80 g/km in 2025 moeten evolueren.
Meer info via onderstaande links omtrent testflexibiliteit; het integrale rapport; TNO.

Tagged With: CO2EUuitstootnormen