Wij hebben in Brussel al een paar tientallen auto’s met onze Drivy Open-technologie rondrijden. Met als gevolg dat in Brussel ruim 30% van de reservaties van beschikbare voertuigen verloopt via Drivy Open. Door een 100% mobiele autodeelervaring aan te bieden met vrij beschikbare voertuigen zetten we onze missie verder: stadsinwoners de handigste oplossing bieden om over een auto te beschikken wanneer ze daar behoefte aan hebben zonder daarom zelf een auto hoeven te bezitten”, legt Quentin Lestavel uit, de Directeur van Drivy voor Frankrijk en België

Drivy Open, nieuwe generatie autodelen

Deze democratisering van het autodelen in de stad krijgt een duw in de rug met de introductie van Drivy Open, een technologie die de gebruikers in staat stelt om de deuren van de auto te ontgrendelen via een mobiele app: een belangrijke première voor een autodeelplatform.

Door een vlot toegankelijke autodeelervaring aan te reiken, overwint de platform de allerlaatste bezwaren die gebruikers kunnen aantekenen bij het (ver)huren van auto’s.

De eigenaars kunnen hun verhuurde voertuigen vanop afstand beheren zonder dat ze zich hoeven te verplaatsen om de sleutels te overhandigen. Dankzij Drivy Open kunnen ze dus vaker verhuren en meer inkomsten genereren. De gemiddelde eigenaar die ervoor koos zijn voertuig uit te rusten met Drivy Open, ziet het aantal verhuringen van zijn auto met 50% stijgen, met voor sommige voertuigen een verhuringsgraad die oploopt tot 70%.

100% veilig

De Drivy Open-technolgie is integraal beveiligd. Een antistartsysteem beschermt het voertuig immers tegen diefstal, de deuren kunnen enkel worden geopend tijdens het gereserveerde tijdsslot en in geval van problemen kan Drivy het voertuig geolocaliseren. Bovendien kunnen de huurdersprofielen altijd voorafgaand worden gecontroleerd op het platform zelf.