Dit aanbod wordt in een eerste fase in België uitgerold begin 2019. Nadien volgt Frankrijk. Daarna is het de beurt aan verschillende andere landen zoals Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Met dit commerciële akkoord bevestigen ENGIE en Arval hun engagement in de uitbouw van milieuvriendelijke mobiliteit.

Ter gelegenheid van de ondertekening van het akkoord verklaarde adjunct-Algemeen Directeur van ENGIE Shankar Krishnamoorthy: “De overstap naar nieuwe energieën begeleiden met milieuvriendelijkere en vooral elektrische mobiliteitsoplossingen vormt de kern van de ENGIE-strategie. Dit nieuwe, geïntegreerde aanbod dat samen met Arval werd ontwikkeld, zal ons in staat stellen om de elektrische voertuigen betaalbaarder te maken en zal op die manier dan ook bijdragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de geluidsoverlast in steden.”

Vandaag is het transport verantwoordelijk voor 23% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Zowat 95% van het transport gebeurt nog altijd op basis van brandstoffen op petroleumbasis. Als grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent en pionier in de energierevolutie heeft ENGIE van groene mobiliteit een van zijn pijlers gemaakt op strategisch vlak. De ENGIE-groep ontwikkelt een geheel van oplossingen die zijn aangepast aan de noden van zijn klanten. Denk maar aan de consultancy-activiteiten inzake stadsplanning, de oplossingen voor openbaar vervoer (elektrificatie, installatie van signalisatiesystemen, optimalisatie van dienstverlening), de oplossingen die een beroep doen op alternatieve brandstoffen (elektriciteit, maar ook aardgas en zelfs waterstof) en ook digitale platformen die mikken op een vlottere doorstroming van het verkeer. Om meer te weten te komen over het engagement van ENGIE inzake milieuvriendelijke mobiliteit kan u altijd terecht op: www.engie.com/en/news/panorama-green-mobility

Bart Beckers, Chief Commercial Officer voor Arval, verduidelijkte: “Wij zijn bijzonder verheugd dat we kunnen samenwerken met ENGIE in dit vernieuwende partnership. Zo kunnen wij onze krachten bundelen om toekomstige klanten te begeleiden met een dienstverlening op maat inzake elektrische mobiliteit. Het zal bedrijven helpen om hun elektrische strategieën uit te rollen. Voor Arval vormt dit partnerschap het bewijs van onze ambitie om een speler te worden in deze overstap naar andere energieën waarbij we die overgang via strategische internationale partnerships willen versnellen.”

Bedrijven kiezen er steeds makkelijker voor om binnen hun vloot ruimte te voorzien voor voertuigen op alternatieve energieën: 26% van de bedrijven heeft de intentie om een deel van zijn vloot op elektrische energie te laten rijden in de loop van de komende drie jaar. Voor de grote bedrijven ligt dit percentage zelfs op 56%. Arval heeft zich ten overstaan van zijn klanten geëngageerd om ze te begeleiden in hun strategische overstap op energievlak door ze in functie van het gebruik het juiste voertuig aan te bieden. De elektrische auto werpt zich steeds nadrukkelijker op als een pertinente oplossing, zeker in een stedelijke omgeving waar hij nadrukkelijk bijdraagt tot het verminderen van de uitstoot en de geluidsoverlast. Via diensten die ontwikkeld zijn om de keuze voor een elektrisch voertuig te vereenvoudigen en te versnellen positioneert Arval zich binnen zijn industrietak als een belangrijke speler voor wat betreft elektrische voertuigen en het bijhorende ecosysteem.