De MaaS Alliantie, die ontstond uit een publiek-private samenwerking, wil een gemeenschappelijke “MaaS”-aanpak opzetten zodat de creatie van een unieke en open Europese markt vergemakkelijkt wordt. Het gaat hierbij om een markt die de ontplooiing van volledige MaaS-diensten mogelijk moet maken.

MaaS heeft de ambitie om door het aanbieden van één en uniek platform met daarin alle verschillende transportmogelijkheden gebruikers via één reservatie- en betalingskanaal toegang te verlenen tot een geheel van mobiliteitsoplossingen, zodat zij meervoudige ticketing- en betalingsoperaties kunnen vermijden.

Caroline Parot, Voorzitster van het Directiecomité van de Europcar Mobility Group zegt hierover het volgende: “De fundamenten van de gebruiks- en deeleconomie  behoren via de historisch gegroeide bezigheden van ons bedrijf al jarenlang tot het hart van de activiteiten van de Europcar Mobility Group. De vraag naar stedelijke mobiliteit is in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd, wat ons aanzette tot een versnelde diversificatie in de richting van nieuwe mobiliteitsvormen zoals auto- en scooterdelen, bestuurdersdiensten, verhuring van voertuigen tussen particulieren, enz… Wij willen deze evolutie verder blijven ondersteunen door samen met andere publieke en private spelers uit de sector na te denken over nieuwe verplaatsingsoplossingen die mensen van het ene punt naar het andere kunnen brengen. En dat met zo eenvoudig, ingenieus, economisch en milieuvriendelijk mogelijke echte alternatieven voor het individuele bezit van auto’s. Wij zijn ervan overtuigd dat de ideeën die binnen de MaaS Alliantie tot stand komen daartoe zullen bijdragen.”