Bij Qteal vind je geen piramidale organisatie met directeurs, managers en werknemers, maar wel een volledig vlakke structuur waar elke beslissing als een team wordt genomen. “Hier wordt alles in het werk gesteld om de collega’s gelukkig te houden”, zo vertelt Qteal-oprichter Jan Van Lishout. “Door op die manier te werken vergroten we de kwaliteit en de waarde van de oplossingen die we op de markt aanbieden. Dat maakt onze klanten gelukkig, wat een impact heeft op de naambekendheid van ons bedrijf, op onze inkomsten en uiteindelijk ook op onze winst. Bij Qteal is de essentiële KPI tevredenheid.”

Jan Van Lishout

Een opmerkelijk voorbeeld van de transparantie die in dit bedrijf heerst is dat elke werknemer op de hoogte is van het loon van elk lid van het bedrijf. Deze ongeziene bedrijfsfi losofi e is ook ingebakken in de mobiliteitspolitiek, die zeldzaam origineel blijkt. “Elke medewerker krijgt een mobiliteitsbudget toegewezen dat hij of zij volgens eigen criteria kan besteden. Alle auto’s maken deel uit van een pool en kunnen worden ‘gehuurd’ door alle leden van het bedrijf. Het niet-opgebruikte budget gaat naar de werknemer terwijl elke overschrijding van het budget door hem- of haarzelf wordt bijgepast”, zo gaat Jan verder. Die manier van werken leidt tot een volledige transparantie tussen werknemers, het leasingbedrijf en de concessiehouders.

Een intern ontwikkelde app maakt dat elke werknemer zijn maandelijkse budget live kan opvolgen, maar de app wordt ook gebruikt voor de goedkeuring van de transportmiddelen die collega’s kiezen in functie van de omstandigheden.

QtealJan Van Lishout
FUNCTIEOprichter
ACTIVITEITENSECTORprocess quality improvement (software)
PROFIEL VAN HET WAGENPARK– 15 auto’s – 4 hybrides en PHE’s – 1 fiets
STERKE PUNTEN
  • Strategie gebaseerd op uitsluitend een mobiliteitsbudget
  • Volledige transparantie
  • Werknemerstevredenheid