De transactie is nog niet helemaal rond, maar de familie Vanneste, Thijs Verhage en John Calemeyn die de functie van CEO opneemt in de nieuwe constellatie, hebben beslist de handen in elkaar te slaan teneinde hun gemeenschappelijke ambities te realiseren. De op te richten overkoepelende Holding zal ten dienste staan van de verdere uitbouw van onze activiteiten en de basis zijn voor de horizontale als zowel de verticale integratie. 

De nieuwe holding, legt Laurent Vanneste uit, biedt ook het voordeel dat iedere identiteit op zelfstandige basis verder kan uitgebouwd worden en dat het kan profiteren van de synergiën van de groep. We hebben geïnvesteerd op een AAA-locatie met een state-of-art uitrusting waarbij wij onze klanten correct kunnen bedienen en naar de toekomst het nodige vertrouwen geven. 

Geert Vanneste, Voorzitter LMG: Nu de site in Kortrijk voor een groot deel vernieuwd is, is het tijd om te investeren in een professioneel team zodoende onze activiteiten verder uit te bouwen en onze plannen te realiseren. Wij volgen de ontwikkelingen in automobielland op de voet. John heeft toegepaste expertise, is een automotive man in hart en nieren, en kent de regio door en door. Onze visies en focus zijn gelijklopend en hebben beiden ervaring in het succesvol uitbouwen van bedrijven. De coöperatie zorgt voor een perfecte complementariteit en staat garant om onze ambities in de komende jaren te realiseren. 

John Calemeyn: “Mijn topprioriteit is onze medewerkers en stakeholders perspectief te bieden door te investeren in verdere professionele ontwikkeling en digital readiness. We streven naar een 360° dienstverlening en hebben veel aandacht voor elke nieuwe trend in de sector. We willen een future proof bedrijf zijn waar personeel en klanten zich goed voelen. Met zijn allen focussen we op waar het voor ons om draait: bijdragen aan het succes van onze klanten door meerwaarde te leveren en hen te ontzorgen van het mobiliteisvraagstuk.. Zowel partikuliere als professionele klanten staan voor grote uitdagingen rond mobiliteit. Wij willen samen met hen werken aan een haalbare mobiliteit en betere connectiviteit. Door in te zetten op continue innovatie en digitalisering willen we onze klanten succesvol maken en met hen mee groeien op een duurzame en veerkrachtige manier.”