Om de strategische keuze kracht bij te zetten heeft LeasePlan Belux beslist om de elektrificatie uit te breiden  naar private lease. Op donderdag 15 maart laatstleden tekende Gunther Poelmans als eerste een private lease contract voor de Nissan Leaf N-Connecta in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

0 emissiepremies ook voor private lease

Johan Portier, Managing Director LeasePlan Belgium Luxembourg: “Het beleid van de Vlaamse regering is een belangrijke stimulans om de overschakeling naar elektrische voertuigen te bespoedigen. De premie voor 100% elektrische voertuigen geldt sinds 9 maart 2018 immers ook voor wie kiest voor private leasing”.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “De zero-emissiepremies worden verhoogd en zullen ook in 2019 hetzelfde blijven. Met de uitbreiding van de premies willen we een versnelling hoger schakelen in de vergroening van ons wagenpark”.

Verder pleitte de minister voor een aanbod E-voertuigen dat beter inspeelt op de verwachtingen van de consument. Hij benadrukte dat de laadpaalinfrastructuur in Vlaamse gemeenten snel groeit om in een basisbevoorrading te voorzien. “Private investeringsinitiatieven zijn echter nodig voor wat snellaadstations betreft” aldus minister Tommelein. “Daarbij is extra aandacht gewenst voor toeristische trekpleisters”.

De premie voor elektrische auto’s ligt hoger voor goedkopere modellen (€3500 voor auto’s tussen €31.000 en €41.000) dan voor de duurdere (€2500 voor auto’s tussen €41.000 en €61.000). Er wordt gedacht aan bijkomende subsidiëring van elektrische moto’s en scooters. Minister Bart Tommelein besloot: “Het budget voor subsidiëring is beperkt in omvang en in tijd, maar ruimschoots aantrekkelijk om de elektrificatie te forceren!”.

Op de foto’s:

  1. Johan Portier, Managing Director LeasePlan Belgium Luxembourg, Gunter Poelmans, eerste elektrische private leasing klant, en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein bij de Nissan Leaf N-Connecta.
  2. Gunther Poelmans tekent het contract voor zijn Nissan Leaf N-Connecta in private leasing onder toezicht van Johan Portier, Managing Director LeasePlan Belux.