Dit is een voorbeeld van een onderneming die tot het uiterste gaat in zijn inspanningen om de ecologische voetafdruk van zijn wagenpark drastisch te doen dalen. InSites is één van die jonge dynamische ondernemingen die liever de weg toont dan hem te volgen. Het resultaat hiervan is dat binnen het bedrijf, maar ook bij de werknemers thuis, een hele infrastructuur werd opgezet om elektrische voertuigen op te laden. Het idee is dat alle medewerkers van InSites, die recht hebben op een voertuig, zich tegen 2020 zullen verplaatsen met een elektrische wagen. Vandaag gaat het om 11 die gebruik maken van elektrische stroom als enige energiebron en dat op een volledige vloot van 48 voertuigen. Deze beweging zal in de toekomst nog versterkt worden tot de uitstoot van de vloot op ‘0’ zal uitkomen. Eén van de voornaamste uitdagingen leek daarbij ervoor te zorgen dat alle personeelsleden zich achter deze filosofie zouden scharen, maar klaarblijkelijk is dit alles vlot verlopen. De medewerkers van InSites tonen zich eerder fier dat ze deze pioniersrol richting een groenere planeet op de schouders kunnen nemen. Voor de verplaatsingen verder dan wat een huidige elektrische auto aankan, heeft InSites een vernuftig systeem van carpooling uitgewerkt, waarbij werknemers gebruik kunnen maken van een voertuig met klassieke aandrijving, zodat ze toch ter bestemming kunnen raken zonder dat ze hun batterij hoeven op te laden. Op termijn zal InSites zijn eigen groene elektriciteit produceren, zodat de cirkel helemaal rondgemaakt zal worden.