Eandis heeft sinds 2010 van CO2-uitstootdaling één van de prioriteiten van het strategisch programma in verband met zijn wagenpark gemaakt. Het gemiddelde CO2-niveau daalde daardoor van 143 g/km in 2010 naar 111 g/km vandaag. Deze daling werd mogelijk dankzij de grootschalige invoering van plug-in hybride voertuigen, die goed zijn voor bijna 25% van alle nieuwe bestellingen. Eandis heeft daarenboven een erg diepgaande studie op het terrein uitgevoerd, zodat ieder gekozen voertuigen en de gekozen opties strikt voldoen aan het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Deze maatregel werd met name toegepast voor de volledige vloot bestelwagens, waarvoor eveneens een indrukwekkende daling van de schadelijke uitstoot kan worden vastgesteld. De voertuigafdeling van Eandis doet meer dan het beheren van de vloot, want ze is ook bijzonder proactief bezig, aangezien men, voor er ook maar één beslissing genomen wordt, systematisch tracht te anticiperen op nieuwe uitdagingen. De TCO-benadering wordt perfect beheerst en de veiligheid van de bestuurders staat altijd centraal. Inzake mobiliteit heeft Eandis een aanzienlijk aantal fietsen en poolwagens in het bedrijf geïntroduceerd. En dat terwijl men er door met name het gebruik van satellietkantoren tegelijk is in geslaagd het aantal verplaatsingen te optimaliseren.