“Wij zijn klaar voor de 2de pijler van het mobiliteitsbudget zoals die werd goedgekeurd door de regering”, klinkt het bij Etienne Rigo, CEO van Modalizy. Voor wie het mocht vergeten zijn, de 2de pijler biedt de mensen die recht hebben op een bedrijfswagen om het budget van hun bedrijfsauto te herinvesteren in verschillende transportmodi.

Om die reden telt het aanbod voortaan niet alleen de kaart Modalizy Pass, die al iets meer dan 2 jaar op de markt is, maar ook een kaart Modalizy Budget en een derder kaart Modalizy Flex. “De Pass-kaart biedt nog altijd de keuze tussen verschillende transportmodi (trein, tram, bus, deelfiets of -auto, taxi, parking enz.) zonder budgetlimiet en via een postpaymentsysteem. Deze kaart kan nog steeds gekoppeld worden aan de Refill-kaart waarmee in 1.850 tankstations in België kan worden getankt. Het laden van een plug-inhybride en elektrisch voertuig kan in meer dan 10.000 laadpunten in heel Europa. Optioneel kan de kaart worden uitgebreid met de mogelijkheid om er vliegtuigtickets mee te betalen of horeca-uitgaven mee te doen of te tanken in heel Europa. Maar welke opties er ook worden aangevinkt, het bedrijf ontvangt telkens één enkele factuur met alle uitgaven van iedere werknemer en kan aan de hand daarvan de btw recupereren op een maximumaantal diensten.”

Tot zover niets nieuws onder de zon. De twee nieuwe kaarten echter pakken uit met een hele waaier aan nieuwe B2B-oplossingen. “Met de Budget-kaart kan de werknemer die opteert voor een milieuvriendelijkere bedrijfswagen het resterende bedrag spenderen aan alternatieve mobiliteitsoplossingen waar de kaart – binnen het wettelijke kader van het mobiliteitsbudget – toegang tot biedt. Het verschil met de Pass-kaart is dat de Budget-kaart een prepaidkaart is en dat de werkgever dus op voorhand het budget kan bepalen dat hij iedere werknemer toekent voor zijn mobiliteitsuitgaven. De Budget-kaart werkt in heel Europa want het spreekt voor zich dat mobiliteit niet stopt aan onze landsgrenzen.”

 

Modalizy flex: cafetariaplan à la carte

Een laatste nieuwigheid is de Modalizy Flex-kaart. Die heeft geen rechtstreekse link met het mobiliteitsbudget maar vindt eigenlijk het cafetariaplan opnieuw uit. “Met deze kaart anticiperen we immers door iets te ontwikkelen in de hoop dat ook de politici er oren naar zullen hebben”, verduidelijkt Etienne Rigo. “De Flex-kaart laat bedrijven toe om nieuwe mobiliteitsperspectieven op te nemen in hun cafetariaplan om de werknemers die recht hebben op zo’n plan er maximaal van te laten genieten. Het kan daarbij uiteraard gaan om mobiliteitsoplossingen, maar de werkgever kan ook andere voordelen aanbieden. Denk maar aan een ruime waaier aan sportartikelen waaruit het personeel kan kiezen op basis van een afgesproken budget. De werkgever hoeft enkel het bedrag op iedere kaart te uploaden en iedereen kan er zijn aankopen mee doen.”

Het nieuwe aanbod van Modalizy staat nu al in de steigers en zal tegen 1 maart van dit jaar ook officieel operationeel zijn.