Doorheen de tijd zijn leasingbedrijven sleutelfiguren geworden in het Belgische fleetlandschap. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun vlootbeheer toe te vertrouwen aan deze gespecialiseerde ondernemingen. Hun rol is ook heel sterk veranderd. Van een eenvoudige coördinatie van autogerelateerde diensten hebben ze al snel hun dienstenpakket uitgebreid en spelen ze vandaag ook een sleutelrol in de organisatie van de professionele mobiliteit van Belgische bedrijven. Volgens ons reden genoeg voor een link2fleet-award.

Evaluatie op basis van kwaliteitsgevoel 

Uiteraard is het niet aan link2fleet om uit te maken of een leasingbedrijf beter is dan een ander. Dat is ook niet de bedoeling van dit initiatief. Een twintigtal klanten en het grootste deel van de B2B-vertegenwoordigers van de constructeurs gaven in alle transparantie hun mening over de kwaliteitsuitstraling van de verschillende leasingbedrijven die met de verkiezing instemden.

Laat ons deze prijs daarom eerder beschouwen als een peiling op grote schaal waarmee leasingbedrijven kunnen te weten komen hoe ze worden gepercipieerd op de markt door hun klanten, niet-klanten en constructeurs. Dit is het verdict van de eerste jaargang, waar 7 bedrijven zo moedig waren om aan de startlijn te verschijnen.

Winnaar: Alphabet

Alphabet, een dochteronderneming van de BMW Group, wist dus de trofee als eerste weg te kapen. Dit bedrijf is heel gevoelig voor de mobiliteitsproblematiek en was een van de eerste spelers om volop in te zetten op nevendiensten met betrekking tot het gebruik van de auto. In de meningen van de klanten en prospects duikt vaak het uitgebreide mobiliteitsaanbod op, dat perfect samenvat waar klanten vandaag naar op zoek zijn. De gehele catalogus wordt op een eenvoudige en heldere manier uitgelegd op de website, maar ook tijdens bezoeken aan de klant/prospect. Voor de constructeurs wordt Alphabet vaak aangehaald als een voorbeeld qua ‘to the point’ werken zonder nutteloze franjes. De organisatie van het geheel is perfect coherent, met een open geest waar gemakkelijk in gesprek wordt gegaan. Onder de eigenschappen waar de merken naar verwijzen duikt vaak de voorbeeldige beschikbaarheid naar concessiehouders op.

2de plaats : KBC Autolease

Heel dicht in de buurt van de eerste podiumplaats werd KBC Autolease vaak geprezen om de kwaliteit van de persoonlijke relaties die het weet op te bouwen met elke klant. Het ‘one size fits all’-principe kon niet verder verwijderd zijn. De dochteronderneming van de grootbank is duidelijk een kampioen in individuele behandelingen om de beste oplossing voor elk type klant te vinden. Bij de constructeurs werd vooral naar de flexibiliteit en de loyauteit tegenover diverse partners verwezen. KBC Autolease scoort ook erg goed op het vlak van innovatie dankzij betalende formules voor leasefietsen en ‘private lease’.

3de plaats : Arval

Het podium werd vervolledigd door Arval. Dat dit bedrijf een specifieke entiteit in het leven heeft geroepen om zich met kmo’s bezig te houden is zonder twijfel een van de grote sterke punten volgens klanten en prospects. Deze dochteronderneming van de groep BNP Paribas kent zijn gelijke niet in de manier waarop ze elke klant het gevoel geeft van tel te zijn. Het internationale karakter van het bedrijf maakt dat het oplossingen in België kan invoeren die op andere markten al hun verdiensten hebben bewezen. Ook de kijk van de constructeurs op Arval is bijzonder positief. Ze weten vooral de zeer performante hulpmiddelen op prijs te stellen die ter beschikking worden gesteld, maar ook de optimale kwaliteit van de relaties met de invoerders en het netwerk.