Hackaton voor de studenten

Junction, dat is opgericht door twee volwaardige vertegenwoordigers van de Y-generation, heeft tot roeping bedrijven op een traject van innovatie, strategische consultancy en coaching te zetten. Voor deze #MOTF2018 zette het jonge bedrijf dat door Askim Kintziger en Jasper Goyverts uit de grond werd gestampt, een heuse ‘hackaton’ op poten (combinatie van ‘hack’ dat wijst op het zoeken naar creatieve toegangspoorten en ‘marathon’ omdat het om een sessie van 48 uur gaat) die draaide rond mobiliteit. Het doel van deze ‘hackaton’? Studenten uit het laatste jaar van het secundaire onderwijs in teams verdelen en ze een concreet businessplan laten uitdokteren voor innoverende en gebruiksvriendelijke acties die de mobiliteit in België groener, duurzamer en veiliger zullen maken. Maar liefst 260 studenten uit Belgische, Duitse en Nederlandse hogescholen namen deel. De cheque van 2.500 € ging uiteindelijk naar het team ‘Induction’ voor hun project ‘Mercury Life Saver’. Dit platform dat, in geval van nood en binnen het kader van beperkte budgetten, de verschillende vragende partijen (ziekenhuizen, zorgverleners…) de gewenste informatie bezorgt zodat er geen kostbare tijd verloren gaat, wist de jury duidelijk te overtuigen.

Ook voor professionals

Bij wijze van verlengstuk voor de hackaton konden meer dan 500 deelnemers een keuze maken uit zowat 24 keynotes onder supervisie van mobiliteitsexperten uit heel Europa.

De workshop ‘Urban Mobility & City design’ van VUB-professor Sara Verlinde was bijzonder verrijkend en kon rekenen op een groot aantal deelnemers. Op hetzelfde ogenblik gaf Peter Cuypers, projectverantwoordelijke Domeinen en Infrastructuur bij De Lijn, zijn keynote over het belang dat een aanbieder van openbaar vervoer erbij heeft om vraag en aanbod inzake mobiliteitsdiensten constant op elkaar af te stemmen en bruggen te bouwen tussen de verschillende actoren: “Vlaanderen komt ruimte en middelen te kort en de steden zoeken naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor het openbaar vervoer. Precies daarom zoeken wij naar innoverende oplossingen die een antwoord bieden op deze uitdaging.”

Mobiliteitsexpert Ward Bosmans hamerde dan weer op het belang van de juiste keuze qua elektrische herlaadmogelijkheden. Met de nodigde humor verklaarde hij: “Onze mobiliteit zal er in 2030 helemaal anders uitzien dan vandaag. Er is heel veel kans dat wij niet over één auto zullen beschikken, maar over honderd… en over een app op onze smartphone waarmee we de juiste auto voor het juiste moment kunnen gebruiken.”

Vicepremier Alexander De Croo, die ook Minister is voor Digitale Agenda, rondde de dag af en besloot dat de overheden en instellingen vandaag over een massa gegevens beschikken inzake mobiliteit die aanzienlijk kunnen bijdragen tot een verbetering van de mobiliteit. Hij stak de loftrompet van deze eerste ‘summit’ rond mobiliteit die meer mobiliteitsdiensten in staat moet stellen deze openbare gegevens te gebruiken.

Wij van onze kant kunnen besluiten dat deze eerste #MOTF2018 een bijzonder geslaagd initiatief is, al was het maar om te peilen naar de evolutie die het nieuwe ecosysteem van mobiliteit heeft doorgemaakt. We vonden het alleen jammer dat een aantal initiatieven wel heel radicaal de auto wilden bannen in plaats van hem te integreren in een duurzaam verplaatsingsgedrag.