Het startschot voor dit programma, met als ambitieuze doel 0 ongevallen te realiseren,  werd gegeven op een lanceringsevenement op 15 januari . Om dit ambitieuze doel te bereiken, heeft Siemens de geïntegreerde aanpak (methodologie en tools) geïmplementeerd die door Fleet360  werd ontwikkeld:

  • Fleet360 e-learning: een online trainingsprogramma voor de proactieve verbetering van het individuele rijgedrag. Het trainingsprogramma is bovendien aangepast aan het risicoprofiel van elke bestuurder.
  • Fleet360 CoPilot: een coachingoplossing voor autobestuurders in de vorm van een smartphone-applicatie. Deze applicatie vergroot het bewustzijn van bestuurders over rijgedrag en verkeersveiligheid.
  • Trainingen: actualisering van de kennis van de verkeersregels, defensief rijden, minder afleiding achter het stuur, …
  • Bewustmaking over rijgedrag door middel van een postercampagne, een specifieke intranetsite, …
  • Voortdurende communicatie op maat van de deelnemers aan het #goforzero-programma.

Het programma staat ter beschikking van alle medewerkers (ongeacht of ze met een bedrijfswagen rijden) die aan het programma willen deelnemen, maar ook van hun familieleden. Een bijkomend bewijs dat veiligheid voor Siemens een prioritair doel is!