Tools, Tips and tricks

White Paper: snel vooruit naar elektrische voertuigen

6 dagen geleden.

Het is de missie van Arval om klanten te helpen de juiste beslissing te nemen in deze snel evoluerende en technologische wereld. Arval geeft deskundig advies over aandrijvingskeuzes en mobiliteitsoplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Ons Consulting Team ondersteunt bedrijven in hun vloot en mobiliteitsprofilering, via de Arval SMaRT aanpak (Sustainable Mobility and Responsibility Targets). Ook helpt Arval bedrijven hun wagen- en mobiliteitsbeleid op te bouwen of te ontwikkelen rekening houdend met de uitdagingen van vandaag. Gezien onze en de algemene MVO-ambities van BNP Paribas, willen we een sleutelrol spelen in de energietransitie. Dat betekent dat we voortdurend investeren en samenwerken om onze diensten uit te breiden. Zo bevorderen we de elektrische en de verbonden mobiliteit. In navolging van 'Clearing the Air around Diesel' van Arval in 2017, wil deze nieuwe White Paper een update geven van het veranderende wagenlandschap. Het geeft ook een overzicht van de belangrijkste beschikbare aandrijflijnen in de toekomst en de verscheidene gebruikssituaties. Deze Paper bevat bovendien de werkwijze van Arval bij de keuze van de optimale aandrijflijn, 10 redenen om elektrische voertuigen op batterijen (BEV) in uw wagenpark te introduceren en geeft aanbevelingen over hoe u deze overgang succesvol kunt maken. Ook al blijven de nieuwste Euro 6d dieselvoertuigen, benzine en andere elektrische mogelijkheden een goede optie voor veel bestuurders, beveelt Arval in deze whitepaper toch aan dat wagenparkbeheerders zich voorbereiden op een versnelde verschuiving naar 100% elektrische voertuigen in de komende jaren.

Lees hier de White Paper

Livre blanc : la transition (accélérée) vers les véhicules électriques.

6 dagen geleden.

La mission d'Arval est d'aider les clients à faire le bon choix dans cet environnement technologique en évolution rapide, en donnant des conseils d'experts sur les choix de motorisations et les solutions de mobilité à court, moyen et long terme. L’équipe d’Arval consulting, à travers l'approche Arval SMaRT (Sustainable Mobility and Responsibility Targets), peut accompagner les entreprises dans leur exercice de profilage de flotte et de mobilité et les aider à développer leur politique de gestion de parc automobile autour de ces nouveaux défis. Compte tenu des ambitions de durabilité d'Arval et plus largement de BNP Paribas, nous souhaitons être les acteurs clés de la transition énergétique. Cela signifie que nous investissons et collaborons en permanence dans le but de promouvoir la mobilité électrique complète ainsi que la mobilité connectée. Afin de faire suite au livre blanc d'Arval « Clearing the Air around Diesel » en 2017, ce nouveau document vise à fournir une mise à jour de l'évolution du paysage automobile. En plus d'un aperçu des principales motorisations disponibles à l'avenir et des cas d'utilisation dans lesquels les considérer individuellement, cet article comprend l'approche d'Arval dans la sélection de la motorisation optimale, 10 raisons d'introduire des véhicules électriques à batterie (BEV) dans vos flottes et fournit des recommandations sur la façon de réussir cette transition. Même si les derniers véhicules diesel Euro 6d, essence et d'autres solutions électrifiées resteront une option valable pour de nombreux conducteurs, Arval recommande aux gestionnaires de flotte dans ce livre blanc de se préparer à un passage accéléré vers les véhicules 100% électriques au cours des prochaines années

Lisez le livre blanc ici

 

Arval Mobility Observatory Fleet Barometer Belgium 2019

3 maanden geleden.

Arval Mobility Observatory is an international expertise platform geared to fleet and mobility. We conduct various international surveys on trends in business mobility every year. The Arval Mobility Observatory Barometer is the result of a large-scale, independent research study into trends in the world of leasing companies.

Arval Mobility Observatory International Barometer 2018

3 maanden geleden.

Arval Mobility Observatory is an international expertise platform geared to fleet and mobility. We conduct various international surveys on trends in business mobility every year. The Arval Mobility Observatory Barometer is the result of a large-scale, independent research study into trends in the world of leasing companies.

Contacts

Managing Director

Alain YVON

alain.yvon@arval.be

Sales & Marketing Director

Luc VAN ERPS

Luc.vanerps@arval.be

Vacatures

https://www.arval.be/careers/nl

Intro

ACTIVITEITEN

 • Verhuur op korte, middellange en lange termijn van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (alle merken en modellen) voor zelfstandigen, kmo’s en grote bedrijven
 • Wagenparkbeheer
 • Alternatieve mobiliteitsoplossingen
 • Advies

REFERENTIES

 • Omvang wagenpark: 73.114 wagens in België, 1.193.910 wagens in 29 landen.
 • Unieke klantgerichte organisatiestructuur in de vorm van een Accountteam waarin zowel de commerciële als de operationele functies samen opereren als mini-leasingmaatschappij. De sterke troeven hierbij zijn de korte communicatielijnen, snelle reactietijden en een bewezen hoge klanttevredenheid.
 • Lid van Renta
 • ISO 14001: 2018
 • Ondertekenaar van het European Road Safety Charter

Products

PRODUCTEN EN DIENSTEN

 • Verhuur op korte termijn en middellange termijn (Arval Mid Term Rental) en verhuur op lange termijn (operationele leasing)
 • Diensten: rechtstreeks contact met bestuurders, rapportering en advies voor een efficiënt wagenparkbeheer, contractbeheer, energietransitie programma’s…
 • Arval Outsourcing Solutions
 • Mobiliteitsoplossingen: Arval Car Sharing, Arval Mobility Card, Arval Active Link (Telematics), Arval Bike Lease, Arval E-Stations…
 • Arval Driving Excellence: workshops en trainingen gericht op een duurzame en veilige rijstijl
 • Arval Consulting: onafhankelijk advies op maat van de klant
 • My Arval en My Arval Mobile: een persoonlijk online platform om uw wagenparkbeheer te vereenvoudigen en dé app voor Arval bestuurders die altijd en overal eenvoudig toegang geeft tot alle nodige informatie met betrekking tot de leasewagen

Highlights

Abonneer u op onze newsletters