Het betreft de forfaitaire vergoeding die werkgevers kunnen uitbetalen voor zuivere beroepsverplaatsingen die een werknemer uitvoert met zijn privé voertuig, motorfiets of bromfiets in opdracht van zijn werkgever. De kilometervergoeding is vrij van belastingen en sociale bijdragen. Indien jaarlijks meer als 24.000 km worden uitbetaald, kan de fiscus bijkomende vragen stellen naar de reële kost van het voertuig. Dit tarief is niet geldig voor verplaatsingen in het kader van het woon-werkverkeer.

Aftrekbaarheid bij de werkgever tot en met 31 december 2019

De forfaitaire kilometervergoeding is aftrekbaar volgens de normale regels voor de aftrek van de autokosten. Daarbij wordt 30% van de vergoeding geacht voor de brandstofkosten te zijn. Dit maakt dat 30% van de forfaitaire vergoeding aftrekbaar is tegen 75%.

De overige 70% van de kilometervergoeding geldt voor de overige autokosten en is aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot.

Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid van de kilometervergoeding voor zijn geheel aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig omdat vanaf die datum ook de brandstofkosten aftrekbaar zijn in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Overzicht maximumbedrag van de kilometervergoeding :

PeriodeMaximumbedrag / km
01.07.2019 – 30.06.20200,3653 €
01.07.2018 – 30.06.20190,3573 €
01.07.2017 – 30.06.20180,3460 €
01.07.2016 – 30.06.20170,3363 €
01.07.2015 – 30.06.20160,3412 €
01.07.2014 – 30.06.20150,3468 €
01.07.2013 – 30.06.20140,3460 €

Bron: Omzendbrief nr. 673 van 24 juni 2019 – Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2019, B.S. 27 juni 2019.

Michel Willems – MOBILITAS