SHELL – JLR – FevMars2019

Verkeersboete met een firmawagen: de wet zou binnenkort wel eens kunnen veranderen

Minister van Mobiliteit François Bellot werkt momenteel aan een wetgevend amendement rond de verkeersboetes met een firmawagen. Deze aanpassing draait vooral om boetes waarvoor de bestuurder van het voertuig niet duidelijk geïdentificeerd kan worden – bijvoorbeeld de poolvoertuigen of bestelwagens.

Het is voor bedrijven niet altijd eenvoudig om wanneer men een boete ontvangt, vast te stellen welke chauffeur een inbreuk op de wegcode heeft begaan. De bestelwagens of de poolvoertuigen gaan immers van hand tot hand, zonder dat dit noodzakelijkerwijs in een register of een beheersysteem wordt geregistreerd. Wanneer dan een boete in de bus valt, moet zowat hemel en aarde bewogen worden om de ware toedracht te achterhalen.

Het is om dit soort situaties uit te klaren dat Mobiliteitsminster François Bellot, de geldende wetgeving wil aanpassen.

In zijn wetsvoorstel geeft hij aan dat wanneer geen enkele werknemer als verantwoordelijke voor de overtreding aangewezen kan worden, de onderneming zelf de boete moet betalen.

Deze nieuwe maatregel zal overigens niet alleen op bedrijven toegepast worden, maar ook voor wie zijn auto uitleent. Indien een uitgeleend voertuig in overtreding is, dan is het de bestuurder zelf die verantwoordelijk geacht zal worden voor de overtreding. “De eigenaar zal dan ook niet kunnen doen alsof hij niet achter het stuur zat om op die manier de boete te ontlopen”, luidt het.

Deze wetswijziging zou tegen de lente van 2018 in voege moeten treden.

 

 

Toon meer nieuwsjes