Afschaffing komt erg ongelegen

De afschaffing van de aankooppremie voor elektrische voertuigen is een serieuze domper voor het komende autosalon. Precies het moment waarop vele Vlaamse particulieren, mede ondersteund door de premie, mogelijks een beslissing zouden hebben genomen om een elektrisch voertuig aan te schaffen in plaats van een thermisch voertuig. Op het komende autosalon zouden de automerken hun elektrische voertuigen bijzonder in de kijker hebben gezet  voor particulieren precies omdat het aantal modellen in de lagere prijsklasse rond die periode ook sterk uitbreidt. Wellicht gaan de inspanningen nu nog dit jaar in de showroom moeten plaatsvinden. De premie maakt immers bij particulieren vaak het verschil tussen overstappen naar een elektrisch of een thermische voertuig. Tijdens de eerste helft van 2019 werden 3.452 nieuwe volledig elektrische voertuigen in Vlaanderen ingeschreven. Dit is slechts 1,83% van alle inschrijvingen. Nog te veel particulieren vinden de publieke laadinfrastructuur ondermaats in België nu een steeds hoger gedeelte van de bevolking in appartementen woont. De afschaffing in 2020 treft ook de lichte bestelwagens. Ook zij kunnen nog tot einde 2019 genieten van de aankooppremie. Zelfstandigen die een 100% elektrische lichte vracht willen bestellen met premie moeten zich dus haasten. Ook voor deze modellen gelden vaak lange levertijden.

Aankoopproces versnellen

Om nog te kunnen genieten van de aankooppremie moet de bestelbon gedateerd zijn op uiterlijk eind december 2019. De aanvraag van de premie moet zijn ingediend uiterlijk einde oktober 2020. 

Op dat ogenblik moet het voertuig wel reeds ingeschreven zijn bij de DIV. In de praktijk moet het voertuig dus zeker tegen einde oktober ingeschreven zijn. De documenten moeten beschikbaar zijn vermits men een copy moet doorzenden bij de aanvraag  Gezien de bijzonder lange levertijden voor bepaalde elektrische voertuigen kan deze laatste datum kritisch worden. Het is nog even wachten op de definitieve teksten.

Haaks tegenover de klimaatdoelstellingen

De beslissing is op zijn minste onbegrijpelijk te noemen in het kader van de klimaatdoelstellingen rond CO2 en betere luchtkwaliteit waarbij elektrische voertuigen een noodzaak worden. Met name inzake luchtkwaliteit is het in Vlaanderen,  ondanks een gestage verbetering, nog steeds slecht gesteld. Dit blijkt uit de laatste cijfers (2018) van het jaarlijkse rapport over luchtkwaliteit van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij). Nog te veel particulieren rijden met oudere vervuilende dieselvoertuigen. Indien zij de stedelijke omgevingen mijden met een lage emissiezone (LEZ) kunnen zij nog jaren in Vlaanderen blijven rondrijden. Het zou goed zijn specifiek voor dit publiek fiscale maatregelen bij de aankoop van een nieuw zero emissie voertuig te voorzien. De Europese Commissie publiceerde op 18 juni 2019 een evaluatie van alle nationale klimaat- en energieplannen 2030. Ze oordeelde dat het huidige Belgische plan sterk ontoereikend is om de doelstellingen op vlak van CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie te halen. Zij gaf België zes maanden de tijd om een plan voor te leggen dat de CO2-uitstoot effectiever terugdringt. We hopen daarom dat de Vlaamse regering binnenkort nieuwe maatregelen zal uitvaardigen ten gunste van het emissievrije verkeer.

Michel Willems

Mobilitas